[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Łazarz Andrysowic
Data urodzenia nie jest znana; pochodził ze Strykowa (ówczesny pow. Brzeziny, woj. łęczyckie, Wielkopolska); zm. w r. 1577 w Krakowie. Był czeladnikiem w drukarni Wietora, po którego śmierci prowadząca warsztat wdowa Barbara wyznaczyła go kierownikiem drukarni; w 3 lata później, w r. 1550, Łazarz przejął firmę i produkował pod własnym nazwiskiem. Drukował co się da, zachowując charakterystyczną dla niego postawę ostrożności; w wypadku który mógłby go narazić – były to już czasy nowinek różnowierczych – nie ujawniał drukarni. W 1569 r. uzyskał serwitoriat królewski, który utracił w 1571 r. Wydał ok. 260 pozycji. Był pierwszym samodzielnym drukarzem pochodzenia polskiego. Po jego śmierci warsztat przejął syn, Jan Januszowski, prowadząc go pod firmą Drukarnia Łazarzowa.