[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Kleryka
Ur. przed r. 1504 w Bochni (ówczesny pow. Szczyrzyc, woj. krakowskie, Małopolska); zm. w 1562. Pochodził ze średniozamożnej rodziny mieszczańskiej. Był wujem Łukasza Górnickiego; rodowe nazwisko Gąsiorek zmienił na używane miano „Kleryka”, gdy uzyskał kapelanię królewską na Wawelu.
Studiował w Akademii Krakowskiej (1519), nie zdobywając żadnego stopnia naukowego. W 1529 został kapelanem kaplicy królewskiej i dyrygentem nadwornej kapeli; w 1538 otrzymał probostwo w Małogoszczy (diecezja gnieźnieńska), w 1543 – probostwo wielickie, które w 1554 odstąpił Łukaszowi Górnickiemu, w 1546 probostwo przy kościele Św. Szczepana w Krakowie.