[zaloguj się]

GORZEKWIAT (4) sb m

gorzekwiat (4), [gorzykwiat].

Teksty nie oznaczają ó oraz e; o prawdopodobnie jasne (tak w gorzeć i Cn); -a- (1), [-å-.]

Fleksja

N sg gorzekwiat (4).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

1. bot. Adonis vernalis L. (Rost); miłek wiosenny, roślina trująca o jaskrawozłocistych kwiatach, której czarny korzeń stosowany był w celach leczniczych; elleborus niger FalZioł; consiligo, pseudo-elleborus Cn (2): Elleborus niger. Cżarna cżemierzicza albo gorzekwiat. FalZioł I 46b, I 45d; [Gorzikwiát/ Conſiligo lutea. Pſeudo Elleborum. Frulingsſternblumen. SienHerb I4#v; Gorzykwiat. SienHerb D3#.]
2. bot. Chelidonium maius L. (Rost); roślina o żółtych kwiatach; chelidonia Murm; celidonia Mymer1 (2): Chelidonia. Schelwurtzel. Gorze kwyát. Murm 114; Mymer1 17v.

Synonimy: 1. »czarna czemierzyca«; 2. »celidonija więcsza«, »jaskołcze gniazdo«, »jaskołcze ziele«, zandalina, złotnik.

ZCh