[zaloguj się]
25 czerwca 2011
Nowy redaktor naczelny

Decyzją Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN w dniu 21 czerwca 2011 redaktorem naczelnym Słownika polszczyzny XVI wieku został prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz.