[zaloguj się]

Zakończono prace nad bazą tekstów stanowiących tzw. kanon źródeł Słownika polszczyzny XVI wieku. Teksty w formacie HTML dostępne są na zakładce /korpus/teksty/.

Rozpoczynamy drugi etap retrodygitalizacji Słownika, obejmujący zakres haseł na litery K - M. Prace zostaną wykonane w ramach dotacji celowej przyznanej Instytutowi Badań Literackich PAN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego - decyzja MNiSW Nr 5610/E-l/S 1206-1 z dnia 14.11.2016 r. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2017 r. Internetowa baza Słownika wzbogaci się o ponad 10 tysięcy artykułów hasłowych.