[zaloguj się]

Z ogromnym bólem zawiadamiamy,
że 10 grudnia zmarł nasz nieodżałowany Kolega
mgr Stanisław Buśka
wieloletni pracownik Instytutu Badań Literackich PAN,
współtwórca i redaktor Słownika języka Adama Mickiewicza
Słownika polszczyzny XVI wieku