[zaloguj się]

W ramach funduszy Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL wykonano retrodygitalizację artykułów hasłowych pochodzących z tomów I–IX, które obejmują litery od A do J. Artykuły dostępne są z podstrony indeksu

25 lutego 2015
indeks haseł ukończony

Zakończono prace nad elektroniczną wersją indeksu haseł. W indeksie znalazły się wszystkie hasła z wydrukowanych tomów oraz z materiału niepublikowanego (nieopracowanego). Z biegiem prac redakcyjnych indeks będzie weryfikowany i uzupełniany.