[zaloguj się]

[LAZUROWY ai

a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).

Fleksja
sg
mNlazurowy
Glazurow(e)go

sg m N lazurowy.G lazurow(e)go.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Przymiotnik odlazur” ‘kamień, półszlachetny:
a. Będący lazurem:
Zestawienie: »kamień lazurowy«: Weźmi [...] kámienia lázurowego [kamienia lazulowego FalZioł I 50b] z lubryką ćieśielſką SienHerb 62a.
b. Mający barwę niebieską, błękitną; caeruleatus, caeruleus, cumatilis, cyaneus, ferrugineus, thalassicus, thalassinus, silaceus, venetus Cn: Cyaneus – Laſurfarb, dunckelblau. P. Láſurowy. Volck 153, Kkkv.

Synonimy: a. zest.: »kamień lazulowy«, lazuli, lazur; b. bławatny, błękitny, ciemnobłękitny, modry, morski, siny.

Cf LAZULOWY]

KN