[zaloguj się]

BEBIŚ (1) sb m

Fleksja

I pl b(e)bisiami.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dziecko nieprawego łoża, nieślubne, bękart: Y záwadza ſye to nye telko myędzy pány á ludźmi ſwyeckyemi/ ále y kſyężą/ iż iáko oni mzyk gráią s ſwemi bebiſyámi/ ták ći iż mam thák rzeć [!] s ſwoyemi báſtertámi GliczKsiąż B5.

Synonimy: baster, bękart, bęsz, nalezionek, pokrzywnik.

KN