[zaloguj się]

BASTER (6) sb m

baster (4), bastert (2), bastard [Linde]; baster Klon Wor (3); bastert GliczKsiąż; baster : bastert Mącz (1 : 1).

a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg pl
N baster, bastert bastrowie
A bastry
I bastertami
L bastardzie

sg N baster (1), bastert (1).pl N bastrowie (2).A bastry (1).I bastertami (1).[L bastardzie].

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Dziecko nieprawego łoża, nieślubne, bękart; notus, spurius Mącz [bastardus Łac śr] (6): GliczKsiąż B5; Notus Báſter/ Bękárt/ z kurwy ſyn. Mącz 251b, 411a; Karmią bękárty/ od żon zmamieni mężowie. (Pokrzywnikámi Polak tákie dźiecká zowie) [...] Oycowicowie drobni/ ſpokoyni/ pokorni: Báſtrowie ſą ſzcżęśliwi/ ſwowolni/ vporni. KlonWor 61, 61, 62.
2. [Gatunek wina, wino nienaturalne, zaprawione, w gorszym gatunku: drugdzie ie [pigwy] w ipſimie abo w baſtardzie obwarzaią. Cresc 1549 410 (Linde).]

Synonimy: 1. bebiś, bękart, bęsz, nalezionek, pokrzywnik.

KN