[zaloguj się]

BŁOGOSŁAWNY (15) ai

błogosławny (14), bogosławny (1) SeklWyzn.

Wszystkie samogłoski jasne.

sup n(a)jbłogosławniejszy (9), nåbłogosławniejszy (6); nå- BierRaj, OpecŻyw, OpecŻywSandR, RejPs, SeklWyzn; n(a)j- : nå- PatKaz II (9 : 1); nå- (2), n(a)- (4).

Fleksja
sg
fNn(a)jbłogosławniejsz(a)
Gn(a)jbłogosławniejsz(e)j, n(a)jbłogosławniejszé

sg f N n(a)jbłogosławniejsz(a) (1).G n(a)jbłogosławniejsz(e)j (8), n(a)jbłogosławniejszé (3); -é OpecŻyw, OpecŻywSandR; -(e)j : -é PatKaz II (8 : 1); -é (1), -(e) (2).L nåbłogosławniejsz(e)j (1).V nåbłogosławniejsz(a) (1).n N nåbłogosławniejsz(e) (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Wyróżniony przez Boga; czcigodny, chwalebny, pełen chwały (4): Proſſᾳ cyα nablogoſlawnyeyſſa dzyewyce maria koſcyelye pańſky ſwyᾳtnyco ducha ſwyαtego abi ſyᾳ prziczinyla zamnᾳ. BierRaj 16v; OpecŻyw 178v; OpecŻywSandR nlb 6; O nabogoſławnieiſzei pannie Mariei SeklWyzn e4v.
2. Czczony, wielbiony (o Trójcy Św. i imieniu boskim) (11): a troycza nayblogoſlawnyeyſcha raczyl yą myecz (zwyecznoſzczy) przebythkyem ſwym PatKaz II 22; ta myla panna oduyekow wboſthwye ſthworzona/ oth nayblogoſlawnyeyſzey troycze ſzwyątey PatKaz II 25v, 37v, 42v, 47, 67, 77 (10); by nam przyſtało chwalic a wyſlawowac ſwięte imię twoie naſz miły panie: ktore ieſt z wiekow nabłogoſlawnieiſſe miedzy wſſemi na przednieyſſemi wſſech bogow ſtany RejPs 168v.

Synonimy: 1. chwalebny, dostojny, święty, wielebny.

Cf BŁOGOSŁAWIONY

ZZa