[zaloguj się]

BRZOSKIEW (12) sb f

brzoskiew (6), broskiew (6); brzoskiew FalZioł (2); broskiew Mącz (5); brzoskiew : broskiew SienLek (4 : 1).

-ẃ (5), -w (2); -ẃ SienLek (3), -ẃ : -w Mącz (2 : 2).

o oraz e jasne.

Fleksja
sg
N brzoskieẃ
G broskwie

sg N brzoskieẃ (8).G broskwie (4).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

bot. Brassica oleracea L.v. viridis (acephala) (Rost); kapusta zimozielona rosnąca krzaczasto o liśćiach czerwonofioletowych (jedną z jej odmian jest jarmuż); brassica Mącz, Cn; caulis Mącz; chara, coramble, crambe, lapsana, leuce Cn (12): FalZioł I 92c, 96b; Brassica, Czarna kapuſtá Iármuſz/ álbo/ Broskieẃ/ Krćicą zową lekarze. Mącz 26d; Exequi laudes Brassicae longum est, Wyliczáć wſziſtki chwaly Kápuſtne/ czarney álbo Broskwie dlugo by bylo. Mącz 385c, 37d, 42b, 67c; Albo náwarzyć Brzoſkwie/ (zową drudzy Wielkierz) á w onę iuchę ſoli przyſypáć/ y dáć wypić dobry napitek. SienLek 17, 9v, 96, 226v, X.

Synonimy: jarmuż, »kapusta czarna«, krcica, wielkierz.

KN