[zaloguj się]

1. CZCICIEL (6) sb m

czciciel (3), ćciciel (2), tciciel (1); czciciel Murm, BielŻyw, WerGośc; ćciciel OpecŻyw; ćciciel : tciciel Mącz (1 : 1).

e jasne.

Fleksja
sg
N czciciel
G czciciela
D czcicielowi

sg N czciciel (4).G czciciela (1).D czcicielowi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Czytelnik; lector Murm, Mącz; anagnostes, recitator Mącz (6): Ku tzcicielowi. Drudzy cżtą wálki Troiańſkié OpecŻyw kt; Lector eyn leſer Cżczyćyel. Murm 173; Marcin Wolſki z wielkiey polſki do Cżciciela rymuie. BielŻyw nlb 6; Anagnostes, Lector, Tćiciel/ álbo czitelnik który czita. Mącz 8d, 53c; WerGośc 204.

Synonim: lektor.

Cf CZYTACZ, CZYTELNIK

AL