[zaloguj się]

DARMOCHŁUB (1) sb m

Fleksja

V sg darmochłubie.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Samochwał, człowiek próżny, chełpliwy: Czemu kłopot kupuieſz/ biedny dármochłubie? Przecż te kruczki od ćiebie ten Elector ſkubie KlonWor 12.

Synonimy: chełpiciel, chłubca, chłubny, chwalca, darmopych.

JW