[zaloguj się]

DOLEGLIWY (1) ai

Fleksja

N pl subst dol(e)gliw(e).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dokuczliwy, przykry, bolesny:
Szereg: »dolegliwy a bolesny«: Teć tho dolegliwe á boleſne rzecży [miłość bez wzajemności] cżłowieká odkryią: bo ludzie/ dáleko prędzey obacżą/ niżli ta/ ktora temu wſzytkiemu dáłá przycżynę GórnDworz Dd4.

Synonimy: bolesny, ciężki, dokuczny, dokuczliwy, przykry, smutny, żałosny.

KN