[zaloguj się]

DOTYKANIE SIĘ (4) sb n

Zawsze się.

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
I dotykanim się
L dotykániu się

sg I dotykanim się (3).L dotykániu się (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

1. Stykanie się fizyczne, przytykanie [czego] (3): Nabożeńſtwo ludzkie w dotykániu ſię ſukniey iego [św. Antoniego]. SkarŻyw 545 marg, 373.
Szereg: »dotykanie się i przykładanie zwierzchnie« (1): [Chrystus] náuczáiąc nas nie gárdzić dotykánim ſię y przykłádánim zwierzchnim rzeczy świętych WujNT 155.
2. Praktyczne zajmowanie się czymś [czego] (1):
Szereg: »dotykanie się rzeczy i doświadczenie« (1): Nie tylo myślenim/ ále dźiáłánim y dotykánim ſię rzeczy/ y długim doświádczenim rośćie y nábywa ſię mądrość do rządow ludzkich. SkarKazSej 663a.

Synonimy: 1. przykładanie; 2. doświadczenie, doznanie, eksperyjencyja.

Cf DOTYKAĆ SIĘ

BC