[zaloguj się]

EKSPERYJENCYJA (33) sb f

Zawsze ex-; -ri- (29), -ry- (4); -cy- (25), -ti- (6), -ci- (2).

Wszystkie e jasne, a pochylone.

Fleksja
sg
N eksperyjencyjå
G eksperyjencyj(e)j
A eksperyjencyją
I eksperyjencyją
L eksperyjencyjéj

sg N eksperyjencyjå (21).G eksperyjencyj(e)j (1).A eksperyjencyją (1).I eksperyjencyją (8).L eksperyjencyjéj (2); -éj (1), -(e)j (1).

stp, Cn, Linde brak.

Doświadczenie, praktyka [experientiadoliczność, świadomość BartBydg; – świadomość Mymer1 9v, Mymer2 8v; experimentum et experientiaskosztowanie, próba, doświadczenie Mącz 279a; experientiadoświadczenie, doznanie Calep; biegłość; doświadczanie, doznawanie, próba abo próbowanie, kuszenieexperientia Cn] (33): Strum A2, A2v; Empirici/ to ieſt Medycy co ſye ná experyencijéy záſádźili Oczko 10; Cieplice experientia záléćiłá. Oczko [41], 11v, 34v; StryjKron A3v, A4, 395; Rozum nie ták wiele należy w náuce/ iáko w experiencyey. GostGosp 2; Bo kto ſie cżego vcży z Experiencyą záraz/ ten bywa nalepſzy Miſtrz. GostGosp 58; [dziurę] kazáć zápráwić/ á zwłaſzcżá kędy owoc ná ſádu: Experiencyą vcży: bo chłopá w ſádu vchwycono. GostGosp 98, 16, 32, 56, 68, 162 (20); bo prze nietrzyźwość rozſądek być [...] ſpráwiedliwy nie może/ iáko tego wielekroć 1udzi experiencyą vcży Phil L4; Bóg bowiém é náturá/ [...] á do tych experientią przyłożyć może/ wiele mogą JanNKar A4.

W charakterystycznych połączeniach: eksperyjencyją jednostajna, oczywista, pewna, przeważna, ustawiczna, własna (3); eksperyjencyją nauczy(ła) (3), uczy (3).

Szeregi: »eksperyjencyja a doświadczenie« (1): inácżey probowáć nietrzebá/ iedno experiencyą a doświadcżeniem WujJud 126.

»rozum, nauka i eksperyjencyj a« (1): chćiał mieć od tego Medyká/ chćiał Chirurgá/ ktorzyby rozumem/ náuką y experiencyą/ tego dochodźili/ co dla ktorey ehoroby zdrowo/ co niezdrowo. ReszPrz 11.

Synonimy: doliczność, doświadczenie, doznanie, praktyka, proba, skosztowanie, świadomość.

KK