[zaloguj się]
EIPTSKI  Cf EIPSKI; CIEMNOŚĆ »ciemność eiptska«, FIGA »figa eiptska«, KOBIERZEC »kobierzec eiptski«, MĄDROŚĆ »mądrość eiptska«