[zaloguj się]
EIPSKI  cf EIPTSKI; JĘZYK »język eipski«, KOŚCIOŁ »kościoł eipski«, KOT »kot eipski«, NAUKA »nauka eipska«, PISMO »pismo eipskie«, ŚLEPOTA »eipska ślepota«, WIĄZ »wiąz eipski«