[zaloguj się]

EMATYTES (4) sb m

ematytes (3), ematyst (1) FalZioł (3 : 1).

Oba e oraz a prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
N ematytes
G ematysta

sg N ematytes (3).G ematysta (1).

stp, Cn, Linde brak.

Hematyt, krwawnik, kamien pólszlachetny (z gr. α῾ιματίτης) [krwawnik kamienhaematites Cn] (4): Ematites [...] TEn kamień ieſt rzecżon greczkiem ięzykiem Ematites, iakoby kamień krwie powciągaiączy [= Krwáwny kámień. Ematites, Blutſteynn. EMátytes kámień ieſth rzecżony greckim ięzykiem M. Siennik, Herbarz..., Kraków 1568, 332a] FalZioł IV 53a, +8b.
Wyrażenie: »ematyst kamień« (1): Mocz iego [cynobru] podobna ieſt moczy Ematiſta kamienia [= podobná ieſth mocy krwáwego kámieniá M. Siennik, op. cit., 330b] FalZioł IV 51d.

Synonim: »krwawny kamień«, »krwawy kamień«.

MK