[zaloguj się]

ACHCIE (2) int

Pisane dużą literą, a jasne lub pochylone; e prawdopodobnie jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. ach.

W konstrukcji cum D będącej kalką łacińską wyraża uczucie bólu, żalu (2): Achćie mnie/ Krolu/ iákobym widźiáłá/ A ono leżą ná pował ich ciáłá GrochKal 13; Achćie mnie/ że mieſzkániná moiá ták ſię długo zwłacża. WysKaz 6.

Synonimy: biada, niestety.

Cf ACH, ACHCIEŻ

TG