[zaloguj się]

[GALIJOTY sb pl t

Fleksja

G galijotów.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Spodnie: Ten bez bróniéy/ ten boſſo/ á bárzo ſchorzáli: Drudzy y gáliotów kędyś z odbiégáli Albertus D3v (Linde).

Synonimy: famurały, feminalija, gace, pludry, portki, spodnice, szarawara.]

KW