[zaloguj się]

ALBO (32 513) cn i pt

cn (32344), pt (152).

albo (22448), abo (10065); albo BierRaj (6), PowUrb (3), March1 (4), OpecŻywPrzed (2), OpecŻywSandP, OpecŻywSandR, Murm (139), Mymer1, HistJóz (11), TarDuch, BierRozm (5), March3, LudWieś (3), SeklKat (189), RejKupSekl (6), KromRozm II (212), DiarDop (31), BielKom (35), GroicPorz (498), GroicPorzRej (2), OrzList (23), LeszczRzecz (8), RejZwierz (39), RejZwierz[Wirzb], WyprKr (28), OrzRozm (129), KwiatKsiąż (190), KochZg (2), OrzQuin (108), SienLekAndr (2), LeovPrzep (25), RejAp[Wirzb], GrzepGeom (95), KwiatOpis (22), BielSat1 (19), KochMon (8), BiałKaz (14), StryjWjaz, ZapKościer (59), Calag (8), KochPs (26), KochTr (10), StryjKron (293), KochJez (8), ZapMaz, KochEpit (5), KochBr (2), KochDz, KochMarsz (4), KochMuza (4), KochWz (3), KochMRot (5),WerKaz (24), BielSen (5), BielSenJoach, BielSjem (14), KochPam (3), KochPieś (20), PudłFr (27), BielRozm (9), KochProp (4), ZawJeft (11), GrochKal (2), GostGospSieb (19), KochCn, KochCz (8), KochCzJan (3), WyprPl, KołakCath (12), KołakSzczęśl (16), RybGęśli (4), SiebRozmyśl (2),WitosłLut (6), KlonKrGum (2), KmitaSpit (22), CiekPotr (49), PudłDydo (15), SzarzRytJSzarz (2); abo MurzHist (75), MurzNT (244), MurzOrt (14), Prot (7), KochList, PaprPan (16), CzechEpPOrz (3), NiemObr (76), WisznTr (7), GórnTroas (30), KochFragJan (2), JanNKarGórn (5), SkarKaz (179), SkarKazSej (100), KlonFlis (70), KlonWor (71), SzarzRytLeśn; albo : abo ZapWarsz (56 : 11), MetrKor (67 : 71), ListRzeź (6 : 1), BierEz (39 : 2), OpecŻyw (112 : 9), ForCnR (2 : 2), PatKaz I (7 : 2), PatKaz II (3 : 13), PatKaz III (30 : 16), BartBydg (1 : 18), FalZioł (1782 : 1), BielŻyw (40 : 16), BielŻywGlab (1 : 14), GlabGad (272 : 28), MiechGlab (78 : 9), KłosAlg (19 : 3), LibLeg (96 : 120), WróbŻołt (2 : 28), RejPs (42 : 2), LibMal (29 : 9), RejRozpr (2 :16), ComCrac (1 : 92), SeklWyzn (58: 3), ConPiotr (6 : 4), RejJóz (21 : 8), RejRozm (1 : 3), RejKup (78 : 8), HistAl (45 : 17), KromRozm I (200 : 1), KromRozm III (369 : 1), Diar (61 : 6), GliczKsiąż (275 : 17), LubPs (1 : 49), KrowObr (581 : 14), RejWiz (188 : 2), Leop (102 : 118), UstPraw (244 : 19), RejFig (6:1), Goski (4 : 2), BibRadz (25 : 269), BielKron (1366 : 58), GrzegRóżn (8 : 229), KochSat (13 : 1), Mącz (4048 : 2), SarnUzn (54 : 6), SienLek (1278 : 1), RejAp (455 : 9), GórnDworz (27 : 404), HistRzym (20 : 33), RejPos (104 : 787), RejPosWiecz2 (3 : 32), RejPosWiecz3 (3 : 21), BiałKat (59 : 4), GrzegŚm (39 : 22), HistLan (3 : 6), KuczbKat (162 : 1), RejZwierc (826 : 136), BielSpr (360 : 7), WujJud (350 : 21), WujJudConf (120 : 17), RejPosRozpr (14 : 32), RejPosWstaw (33 : 50), BudBib (325 : 159), BudBibKaw (1 : 1), HistHel (2 : 4), MycPrz (7 : 16), Strum (179 : 22), WierKróc (3 : 1), BudNT (196 : 23), CzechRozm (17 : 874), KarnNap (21 : 4), ModrzBaz (171 : 1079), ModrzBazBud (1 : 2), SkarJedn (27 : 152), KochOdpr (8 : 6), (Oczko (367 : 13), SkarŻyw (18 : 321), MWilkHist (2 : 19), CzechEp (2 : 676), KochFr (30:10), GórnRozm (17 : 163), KlonŻal (7 : 6), KochSz (3 : 1), ReszPrz (78 : 5), ReszHoz (30 : 3), ReszList (42 : 4), WerGośc (24 : 14), ArtKanc (13 : 1), PaprUp (1 : 51), KochWr (13 : 9), ActReg (107 : 35), Calep (263 : 7), GostGosp (167 : 3), LatHar (255 : 252), Phil (24 : 4), KochPij (1 : 8), GrabowSet (22 : 1), OrzJan (62 : 19), KochAp (1 : 1), KochFrag (18 : 5), WujNT (7 : 1471), WysKaz (38 : 2), JanNKar (51 : 7), JanNKarKoch (1 : 24), SarnStat (2884 : 474), GrabPospR (12 : 8), KlonKr (4 : 4), PowodPr (2 : 223), VotSzl (1 : 35), CzahTr (6 : 1), GosłCast (26 : 1), PaxLiz (5 : 1), ZbylPrzyg (1 : 14), SzarzRyt (3 : 5).

Obie samogłoski jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

I. Spójnik współrzędny (32359):
1. Określa stosunek rozłączny między składnikami wypowiedzenia lub wypowiedzeniami (25 722):
a. Treści poszczególnych członów wymienne; aut, et, sive, vel Vulg (18816): MetrKor 26/62v (73); ListRzeź; BierRaj 19v (3); PowUrb +4v (2); Nie obdarzą mię zwoleńſtwem/ Alé bićim álbo ięctwem BierEz E4v (10); vcżynilli tzo przeciw wám albo przeciw wáſfemu zákonowi/ dám go ſkaratz/ a potȳ go puſſcżę OpecŻyw 124v (46); OpecŻywPrzedm C3v; ForCnR E2; ZapWar 1524 nr 2313 (32); PatKaz I 3v (4); PatKaz II 38v (4); PatKaz III 95 (5); Murm 25 (59); HistJóz B3v(3); amitinae, cyotczanye [!] abo stryeczne syostry BartBydg 251 (22); TarDuch ktv; ſzcżaw ieſt pomocō na żołtą niemotz [...] a tak maſz gy warzitz z wodą mlecżową [...] ato maſz pitz. Albo warz w winie białym wyſtałym/ a toż wino piy FalZioł I 4b; they wody oczukrowawſzy albo omiedziwſzy day ſie napijać FalZioł I 52b (1126); BielŻyw 84 (24); BielŻywGlab nlb 8 (6); GlabGad A2v (86); MiechGlab 32 (25); BierRozm 11 (2); KłosAlg A2 (11); LibLeg 10/152 (126); March2 Vbv; WróbŻołt L8v (16); RejPs 85v (32); ComCrac 12v (53); LibMal 1543/68 (28); RejRozpr C (6); ConPiotr 30v (5); SeklWyzn Dv (26); RejJóz C4v (7); SeklKat G3v (108); RejRozm 393 (2); RejKup r6v (44); RejKupSekl a5 (4); thylko ſiedm álbo oſm łokći płotná wezmiemy w grob HistAl G2 (21); KromRozm I Nv (69); MurzHist B (38); MurzNT 26 marg (163); MurzOrt B2(9); Byſcye wy kſyęża ták częſto ſnámi rozmawyáli/ álbo ná kazányu nas vczyli/ mnyeyby ſye błędow myedzy námi záwadzáło. KromRozm II a3v (64); KromRozm III B8 (115); Diar 27 (31); DiarDop 101 (4); BielKom E2 (8); GliczKsiąż C7 (107); LubPs H4 (15); kthory Sąd poſpolićie zową potocznym álbo potrzebnym GroicPorz 12 (273); GroicPorzRej C4 (2); KrowObr 158v (146); RejWiz 34 (67); Leop Ez 19/13 (58); OrzList e3v (6); Gdy ſynow kilká ieſt v oycá/ tedy ieden z nich może iść ná náukę álbo na rzemioſło UstPraw F2v (161); LeszczRzecz A4; RejFig Dd4; RejZwierz 25v (10); RejZwierzWirzb A4v; WyprKr 111v; Goski A3; OrzRozm O3 (31); Stałem ſię iáko aPelikan na puſzczy (marg) aNiektorzy wykłádáią gżegżołkę ábo bąká. (–) BibRadz I 318d (118); Po iego ſmierći álbo trochę záżywothá/ wyſzły kſiążki onim BielKron 234 (409); GrzegRóżn B3v (41); KochSat B2v (4); KochZg A4v; tedy tego niecżynili iedno powielkich pracach/ albo gdy ſię iuſz ſtarziwali. KwiatKsiąż P2 (65); Mniey álbo więcey/ to yeſt około dwu. Mącz 307a (2398); OrzQuin F2 (31); SarnUzn C2v (15); SienLek 13 (560); LeovPrzep B2v (13); Ale co nam też zá tho przypada ábo przypáść ma máło dáley vſłyſzymy. RejAp 49v (118); RejAp (Wirzb) Cc5; GórnDworz F7 (96); GrzepGeom B4 (34); HistRzym 51v (18); RejPos 46v (302); RejPosWiecz2 96 (7); RejPosWiecz3 96v; BiałKat 33v (11); BielSat C3v (8); KwiatOpis C3v (2); GrzegŚm 36 (12); HistLan C; gdyż wypełnić tego co przyrzekł niemyśli/ álbo ieſli myśli/ iednák niewypełnia tego KuczbKat 290 (17); Bo naydzieſz drugiego/ gdy ſługá obrus ſpluſka/ ábo niechcąc ſklenicę ſtłucże/ tho wnet do kordá álbo do kijá/ rownie iákoby mu dom zápalił/ ábo co inſzego co nagorſzego vcżynił. RejZwierc 77 (318); BielSpr c2 (173); Nie rzeczesz, aby sie ten na wojnę gotował, Rychlej do tańca, albo dopiero tańcował. KochMon 33(2); WujJud 50 (66); WujJud Conf 50v (16); RejPosRozpr b4 (9); RejPosWstaw [414] (14); BudBib I 3v marg (311); MycPrz I B4 (14); Strum Cv (97); WierKróc B3; BiałKaz G3v (4); zoſtałem miedzią brzmiącą/ álbo cymbałem dzwoniącym. BudNT 1.Cor 13/2 (23); Oto dziewicá ábo Pánná/ (bo Partenos y pánnę/ y dziewicę znácży wedle właſnośći ięzyká Greckiego iáko vcżeni wykłádáią) CzechRozm 127 (232); PaprPan Ff4 (3); KarnNap A2v (6); ModrzBaz [38] (241); SkarJedn 350 (47); KochOdpr B3v (3); Oczko 28 (167); Calag 482b (7); KochPs 56 (6); ZapKościer 65 (28); SkarŻyw 354 (94); KochTr 14 (2); MWilkHist B4 (3); Sławakámi ich záś zowią/ od sławy/ [...] albo Słowakámi od słowá/ iſz wwypełnieniu słowá [...] sſtali byli. StryjKron 110 (39); Y o Marćiná ſię X. K. gniewáć y mnie Kocżkodanem y morſkim kotem Marćinkiem po żakowſką [!] ábo po dźiecińſku/ názywáć niewiem ieſli przyſtało CzechEp 82 (198); CzechEpPOrz xx1v; KochJez A2v (3); NiemObr 135 (19); ZapMaz II G 78/407; KochEpit A3 (2); KochFr 69 (7); GórnRozm B2v (80); KlonŻal C3 (6); KochMuza 28; Bo gdzye ſie iedno ktory z nich záwinął/ Trzey/ álbo cżterey/ rzadko ieden zginął. KochSz B (2); KochWz 140; ReszPrz 28 (22); ReszHoz 119 (13); ReszList 141 (11); WerGośc 222 (17); WerKaz 294 (5); Com iedno cżynić pocżął/ to z rąk vpadáło/ Nie mogąc ieść/ ni ſypiáć ábo bárzo máło. WisznTr 10 (2); BielSen 12 (3); BielSjem 18v (7); KochPieś 69 (4); PudłFr 12 (12); ArtKanc A10 (3); BielRozm 23 (4); KochProp 9 (2); KochWr 23 (3); PaprUp B3 (22); ZawJeft 10 (2); ActReg 48 (46); Hospes ‒ Gosc, albo gospodarz. Calep 489b (118); GostGosp 18 (52); GostGospSieb +2v (2); GórnTroas 5 (10); Phil E (4); KochCz B (3); KochCzJan A2v; KochPij C2 (2); GrabowSet B2 (5); KochAp 12; KochFrag 49 (2); OrzJan 21 (7); LatHar 137 (127); KołakCath A3 (3); KołakSzczęśl C2v (5); Stądże dla ſztuki Ziemie álbo Złotá/ Niepráwość kwitnie/ á więdnie Cnotá RybGęśli B3v (2); Bo ieſlim im w czym winien/ ábom co godnego śmierći vczynił/ nie zbraniam ſię ábym vmrzeć nie miał.WujNT Act 25/11 (536); WysKaz 3 (17); JanNKar B (18); JanNKarKoch Ev (14); tenże Woiewodá v nas álbo v potomków náſzych temu zbiegłému niech ſzuka łáſki SarnStat 156 (1684); GrabPospR M2v (15); KlonKr D3 (2); KmitaSpit C3 (8); PowodPr 49 (80); Záwołał wſzytkich y mowił tákie ábo inákſze ſłowá SkarKaz 421b (58); VotSzl D4 (19); CiekPotr 54 (17); CzahTr D3v (2); GosłCast 52 (10); PaxLiz D2v (4); SkarKazSej 670a (37); Kępą rzekáią gdźie chroſt ábo piaſek KlonFlis F2v (18); KlonWor 26 (36); PudłDydo B3v (3); ZbylPrzyg B4 (8); SzarzRyt Dv.

Połączenia: »albo i« (104): MetrKor 37/2; OpecŻyw kt; tym namażeſz grzbiet albo y wſzitko ciało FalZioł I 97a(5); GlabGad D8v; LibLeg 11/21v (3); RejKup k4v; O mſſy ſlyſſałeś nyedawno yáko bluźni/ tákżeć álbo y gorzey indźye KromRozm I Iv (4); KromRozm II xv (2); KromRozm III I8 (5); Diar 46; RejWiz 59; Mozeſz zyeſcz dobrą pieczenią/ Abo y gęſz nadzyewaną. Goski A14; BibRadz I 66 marg (2); Mącz 359b (2); SienLek 93 (5); RejAp 78v; RejZwierc 76v (4); Ieſt ten obycżay ięzyká Hywreyſkiego/ iż gdy chce dáć znáć że cżego wiele tedy dwá kroć/ álbo y trzy kroć iedno słowo mowi. BudBib I 43 lc; Ná tym ſznurze ma być Bláſzká záwieſzóna práwie w śrzodku ſznurá/ ábo y na końcu może. Strum B3v (5); ModrzBaz 52v (4); ModrzBazBud Vv cf »albo ... albo«; Oczko 36 (2); CzechEp 8 (2); KochFr 108; GórnRozm H4v; KochMarsz 154; KochPieś 10; KochWr 31; PaprUp G3 (2); ActReg 118 (2); GostGosp 118 (2); ſam nie śiadł do ſtołu ſwégo/ ále záwżdy którémukolwiek pánu/ álbo y kilkiem śiadáć kazał KochAp 10; LatHar 397 (7); WujNT 7 (2); tám dwu Podkomorzów álbo y trzech ieſli y trzeciéo ſie dotyka, wywodzą. SarnStat 460 (13); GrabPospR K2 (3); PowodPr 82; VotSzl Ev; PudłDydo B2 (2).

»albo też, takież, także« (432 : 4 : 1): MetrKor 40/814; BierEz G3 (2); Murm 2; FalZioł IV 39b (55); BielŻyw 120; duſza ſie ciągnie za ciałem iako ſkłoniona iego cięſzkoſcią, albo też wolnieyſza w iego ſubtilnoſci GlabGad Mv (14); MiechGlab 89; KłosAlg F2; WróbŻołt N8 (4); LibLeg 7/31 (5); RejPs 69; ComCrac 18 (6); SeklWyzn a2; ConPiotr 33v; RejJóz F5v (4); SeklKat 13 (2); ZapWar 1548 nr 2669 (2); RejKup r3v (3); A przetćiwſſy kſyąſzki zá dwá álbo zá trzy groſſe/ álbo też vſlyſſawſſy yedno co ná byeſyiedźe [...] vpornye o wyerze ſye gadaćye. KromRozm I Nv (4); MurzNT 33v (2); KromRozm II x4v (3); KromRozm III Cv (9); Diar 73 (3); BielKom F6 cf »... albo ... albo«; GliczKsiąż K2 (6); LubPs G4v; GroicPorz x4v (9); KrowObr 40 (4); Leop Deut 18/20 (3); UstPraw F4v (6); LeszczRzecz A2v; OrzRozm D2; á ten cżás może ſię rozumieć odtąd iáko ſię okazáł ſyn Boży w ćiele/ ábo theż [...] po zmartwych wſthániu BibRadz II 120 marg (7); to mogło być/ gdiż iuż z Niemcy towárzyſtwo byli wźięli [...] álbo thakież gdy ſie Konſtyánuſowi za Niemce ofiárowáli BielKron 337 (14); KwiatKsiąż F2v (2); Caupona, Káczmarka/ álbo też Kárczmá Mącz 42c (88); SarnUzn B7 (2); SienLek 26v (4); RejAp 192cf »albo ... albo«; GórnDworz Y4v (4); GrzepGeom Ov; HistRzym 5v; RejPos 191v (14); RejPosWiecz3 96v; HistLan F5; KuczbKat 345 (3); RejZwierc 111 (23); BielSpr 30v (11); WujJudConf 260v; BudBib I lb (3); MycPrz II A2v; Strum B3 (4); CzechRozm 252 (6); nie cżyni tego dla nich ſámych/ ále dla łápánia roznych ludzkich przećiw ſobie chęći/ álbo też tylko dla doſtąpienia ſławy. ModrzBaz 58v (17); ZapKościer 28; StryjKron 110 (2); CzechEp 164 (11); NiemObr 147; ReszHoz 133; WerKaz 300; PaprUp F (2); Calep 83a (2); GostGosp 36 (3); Phil K4 (2); LatHar 493 (2); OrzJan 129; KołakSzczęśl B3; A podobno pomieſzkam v was/ ábo też przeźimuię WujNT 1.Cor 16/6 (3); JanNKar C2v (4); SarnStat 424 (72); SkarKaz 313a; Bo tego widźieć nie chcą ábo też nie mogą/ Ze wilk drapieżny idźie tuż zá nimi drogą. CzahTr E3v; KlonWor 72 (3); PudłDydo B4; SzarzRytJSzarz ded.

»albo też i« (31): warz to w cżyſtym ſtharem piwie w cżarnem albo też y w proſtem FalZioł I 113d (4); GlabGad K3; LibLeg 6/118; MurzHist Bv; GliczKsiąż N3v; UstPraw D3 (2); BibRadz Gen 19/12 cf »albo ... albo ... [kilkakr.]«; BielKron 27; Drapánie w łáźniey álbo też y króm łáźniey. Mącz 37 Ia; OrzQuin Mv cf »albo ... albo«; SienLek 120 (2); RejAp 115v; RejPos 349v; RejZwierc 43; Strum G; CzechRozm 247v; CzechEp 95 (2); mnodzy niebożętá pocżuć ſię nie mogą/ mniemáiąc áby Chriſtus/ ábo też y Piotr ten zamek Bábilońſki budowáć y zálećić miał NiemObr 64; ActReg 28; LatHar 219; SarnStat 628 (5).

»albo więc« (65): FalZioł V 52v; MurzHist M3; doſic ći yeſt ná nye myeć yednę ſuknię ſſárą álbo więc dwye GliczKsiąż F2v (3); GrzegRóżn B3v (3); RejPosWstaw [414v]; MycPrz I B3v; CzechRozm 83v (3); PaprPan B3v (2); SkarJedn 361 (3); Oczko 32; drugie na puſtynie vćiekáły: ábo więc wyrabiáiąc/ żywot pobożny wiodły. SkarŻyw 107 (2); KochTr 15; CzechEp 143 cf »albo ... albo« (2); KlonŻal D2v; ReszPrz 101; ReszHoz 129; ActReg 3v; GrabowSet B (2); KochFragJan 3; OrzJan 119 (7); WujNT 870 (2); WysKaz 35; JanNKar F3 (3); SarnStat 408 (4); KlonKrGum Av cf »... albo ... albo«; á takie ſą/ iż śmiać ſię z nich/ ábo więc nád ich ślepotą płákáć SkarKaz 486b; VotSzl D3v (2); potym nas obu powieſzą, Albo Więc poczwiertuią CiekPotr 41 (3); GosłCast 4 (2); KlonFlis E2v (4); KlonWor 5 (3).

»albo wżdy« (22):KromRozm I I3v (2); KromRozm II r4 cf »albo ... albo«; Leop Iob 19/24 (2); RejAp 4v cf »albo, ... albo [kilkakrotnie]«; RejPos 248; BudBib I c3; Autorowie [...] zwykli prace ſwe miłośćiwy Pánie wyſokich ſtanow Pánom/ á zwłaſzcża dobrodzieiom ſwym/ ábo wżdy przyiaćielom offiárowáć BudNT a2 (3); ći bez máłá ſą tácy/ iż ſię ſobie zdádzą być naylepſzemi/ álbo wżdy tákiemi od drugich chcą być widżiani [!] ModrzBaz 56v (7); Oczko 20v; niepoſpolita náuká Lekárſka/ gdyż náturę náſzę chorobam rozmáitym [...] podległą/ w cále á przynamniey przez vłomku álbo wżdy bolu wielkiego kreſowi od Bogá náznácżonemu oddawa GostGospSieb +2; WujNT 114.

W wieloczłonowym szeregu alternatywnymalbowystępuje tylko przy ostatnim członie (415): mayąncz rok ſlozony w kamyenczv w kolomy, w choczimyv, a bo wczarnowchach MetrKor 40/820 (5); BierEz A4; Aquaeductus. [...] Potok rynná álbo przekopká kędy wodá wychodzy Murm 24; FalZioł I IIId (5); GlabGad F; MiechGlab 41; LibLeg 10/124v; WróbŻołt oo 8; ComCrac 16v (5); nie wtymci zależy/ ieſli ty ſliedz ieſz/ ryby/ mieſo/ albo gomolkę SeklWyzn Fv (3); SeklKat D2 (22); ZapWar 1548 nr 2668; RejKup o7v; może być/ Iż Yákub/ Grzegorz/ Marćin álbo Stániſlaw zbłądźi KromRozm I N3v (4); MurzNT 10v; LibMal 1552/167; KromRozm III A6 (5); DiarDop 106 (2); BielKom D8; GliczKsiąż D7 (4); GroicPorz h3v (7); vchoway mię tego Pánie Boże/ ábym ia miał [...] prawdziwe przełożone ſromoćić/ lżyć/ álbo ſie pychą tzártowſką nád nie podnoſić KrowObr 118v (14); Leop Lev 1/10; UstPraw D2v (2); OrzRozm H2 (3); BielKron 98 (5); GrzegRóżn B2v; KwiatKsiąż K4v; Konwiſars ten ktory Zwony/ Ruſznice/ álbo dziáłá leye Mącz 5a (173); SienLek 59v (3); RejAp 22v (3); GórnDworz L5v (3); RejPos 42v (13); RejZwierc 32 (9); BielSpr 2 (4); WujJud 63v (2); RejPosRozpr c2; BudNT Kk3; CzechRozm 245v (5); Bo wſzytkie [...] ſzkodámi/ ſromotámi/ więźieniem/ wywołániem z źiemie/ niewolſtwem ábo śmierćią máią być karáne. ModrzBaz 77 (7); Oczko 11 (12); StryjKron 140; CzechEp 67; WerGośc 227; WerKaz 303; ActReg 17; Calep 115a; GostGosp 20 (2); OrzJan 40; LatHar 663; WujNT 248 (6); iżeś ty táiemną rádę tobie zwierzoną/ dźiáłá/ zbroie/ prochy do dźiał/ woyſko/ zamki álbo miáſtá náſzé nieprzyiaćiołóm na zdrádźie wydał. SarnStat 142 (59); PowodPr 48 (3); VotSzl D4v; KlonWor 3 (2).

W połączeniach szeregowych wielokrotnych:

Przy członach szeregu występuje wyłączniealbo”:

»albo ... albo« (1023): MetrKor 34/135 (5); PatKaz III 89 (5); FalZioł I 2c (16); BielŻyw 76; GlabGad F5v (5); LibLeg 7/99v (5); ComCrac 18v (2); Albo też gdzie zabiegło albo tez kto mogł wziąć RejJóz M4v (2); pozwi i przipozwi wselkie albo ziemską pieczączią albo pieczenczia officii principis maią bicz pieczenthowany ZapWar 1545 nr 2646 (4); RejRozm 391;RejKup m3 (2); HistAl K2v; LibMal 1550/156; KromRozm I M2v (2); MurzHist E2 (2); MurzNT 98vmarg (11); álbo okrutnye błądźić/ álbo wżdy ku wątpliwoſći przyſć [...] muśiſz. KromRozm II r4 (2);KromRozm III C8; Diar 41 (4); DiarDop 98 (4); GliczKsiąż D4 (14); áby kto niemniemał/ żebym Duchowne álbo vczyć álbo z niewiernymi żydy łączyć miał/ co mnie nieprzyſtoi GroicPorz h2 (10); KrowObr 86v (10); RejWiz 39 (13); Leop 1.Cor 15/37 (2); OrzList a4v (4); UstPraw A4 (3); RejZwierz 110v (3); OrzRozm I4v (7); BibRadz Ez 21/16 (9); BielKron 26 (22); GrzegRóżn B3v (4); Ktoryż tedy żywot może być/ albo roſkoſznieyſzy albo pożytecznieyſzy/ iedno vſtawicżnie cżytać KwiatKsiąż H (21); Mącz 350d (13); ludźie/ gdy co álbo Bogu/ álbo też y Rzeczypoſpolitéy [...] zbudowáli OrzQuin Mv (4); SienLek 22 (14); LeovPrzep av; nie ná żadnym roſkosznym mieyſcu/ iedno álbo pod ſzubienicą/ álbo takież na iákim mieyſcu ſmrodliwym. RejAp 192 (11); GórnDworz T8v (25); GrzepGeom C3v (7); HistRzym 30; á ſnadź bychmy ie widzyeli/ tedybychmy ie też podobno ábo pobili ábo precż wygnáli od ſiebie RejPos 321 (19); RejPosWiecz3 96v; GrzegŚm 62; KuczbKat 60 (16); niech inym piękny przykład dawa/ álbo thákież vcżćiwemi namowámi ſwemi/ álbo y piſmem ieſli może być RejZwierc 23v (52); BielSpr 74v; KochMon 33 (3); Nie widźićie/ iáko wiele ludźi w Kośćiele Powſzechnym [...] opuśćiwſzy imioná/ dygnitárſtwá y dochody/ ktore álbo mieli álbo mieć mogli [...] ſłużą pánu Bogu WujJud 5v (20); WujJudConf 8v (2); RejPosRozpr c3v (2); RejPosWstaw [41 3v] (5); BudBib Ib (8); Strum Pv; BudNT a2 (8); CzechRozm 122 (35); PaprPan T2v; ModrzBaz [41] (217); [praca] ktoraby Rzecżypoſp. ná rękę byłá/ y ktoraby z ták wielkim ábo pożytkiem/ ábo y vćiechą mogłá być cżytana ModrzBazBud Vv; SkarJedn 289 (17); Oczko A2v (24); KochPs 111 (2); ZapKościer 40v; SkarŻyw 301 (27); KochTr 4 (2); StryjKron 66 (9); tedy ábo też záraz z Pána Chriſtuſá vcżynić muśi Bogá Oycá [...] ábo więc z Bogá Oycá vcżynić ſyná CzechEp 143 (27); KochJez A4 (2); NiemObr 34 (8); KochFr 77 (3); Ale w práwie náſzem/ niewiem co widźiſz tákiego/ prżeczby ſię ábo tobie/ ábo komu na świećie podobáć nie miáło. GórnRozm D4v (15); KlonŻal C3; KochBr 152; ReszPrz 34; ReszHoz 118 (5); ReszList 151 (4); WerGośc 226; KochPieś 2 (3); PudłFr 8 (2); KochWr 20 (5); PaprUp L (2); Iako się Krol niczym niebawi iedno in otio, albo szachy albo gałki grą ActReg 157 (26); GostGosp 42 (7); GostGospSieb + 2; GrochKal 11; Phil C2 (6); GórnTroas 4 (3); KochPij Cv (2); GrabowSet D; KochFrag 14; KochFragJan 3; OrzJan 93 (10); LatHar 82 (27); KołakCath C4v; WujNT 148 (22); WysKaz 23(3);JanNKar F2v(2); JanNKarKoch F3 (2); [Pozew] niech będźie opowiedźian/ álbo we wśi blizſzéy/ álbo w Páráfiiéy téyże wśi ſpuſtoſzáłéy SarnStat 756 (71); WitosłLut A2v; PowodPr 21 (10); SkarKaz 83b (25); VotSzl B4v (4); CiekPotr 31 (6); GosłCast 5; SkarKazSej 658a (10); KlonFlis D (2); KlonWor [**3v] (4); PudłDydo A4v (2); Tákże y ſtan waźnieyſzy [!] y gmin poſpolity/ Albo dáli wzdychánia/ álbo płácz obfity SzarzRyt D; SzarzRytJSzarz ded.

»... albo ... albo« (657): OpecŻyw 144; ForCnR C3; MetrKor 40/817 (7); PatKaz I 2; Murm 160; niechay go vbodzy pożywaią racżey z cżoſnkiem/ albo z chrzanem/ albo z gorcżyczą FalZioł IV 43a (60); BielŻyw 120; GlabGad Bv (3); MiechGlab nlb 9 (2); KłosAlg Fv (2); y temv yeſt trzidzieſczy abo ſterdzieſczy liath abo y wieczey LibLeg 11/84 (7); RejRozpr A4v; ComCrac 22 (2); SeklKat O (2); RejKup n6; ZapWar 1549 nr 2662 (2); HistAl K4 (2); Więcby lepyey [...] kárty gráć/ álbo pić áż oczy wylázą/ álbo o nyerządnych á plugáwych rzeczach mowić? KromRozm I Nv (7); MurzNT 111 (3); KromRozm II k4 (2); KromRozm III K5v (9); Diar 41; Káżeſz ty mnie rowno s chłopem chodzić/ A on mi będzye iáko pies smrodzić/ Albo tákież z grubym rzemięſnikiem/ A on mata przeto pachnie łykiem/ Albo s księżą márkotáć nieſzpory BielKom F6 (2); GliczKsiąż Mv (4); GroicPorz p3v (21); Tákeś to práwie vtzynił iakobyś przyrownał/ blwoćiny/ do ſſtzerego złotá/ álbo plewy do tzyſtey pſzenice álbo mátáctwo/ do iáſney prawdy? KrowObr 228 (15); RejWiz 68v (11); Leop Sap 12/9 (5); UstPraw B2 (10); RejZwierz 127; OrzRozm V3 (2); BibRadz Lev 13/2 (7); obrocą go ná ochmiſtrzoſtwo [...] Albo theż konie opráwia/ muły/ álbo w kuchni poſługuie. BielKron 261v (9); GrzegRóżn H4 (7); KwiatKsiąż Gv; Mącz 17c (25); OrzQuin Aa2v (2); á nápotárte mieſtce przyłoż [...]. Albo w biy trzy żołtki w barſzcz żurowy/ á w tym chuſtę maczáiąc przywijay. Albo nátłucz Poleiu [...] á to [...] przykłáday. SienLek 51 v (72); á niechay żeć iedno dádzą ſynowi biſkupſtwo/ álbo proboſtwo/ álbo iáką bogátą żonę RejAp 149v (6); GórnDworz 17 (5); GrzepGeom P3; HistRzym 2v; RejPos 39 (16); BielSat N3; RejZwierc 69v (17); BielSpr 20v (6); WujJud 36 (4); WujJudConf 223; BudBib I 455b marg (13); MycPrz II B2; żeby tá Skrzyniá byłá na ſzérz ſaméy w ſobie/ trzy álbo cztérzy łokćie/ ábo iákiéy byś potrzebował. Strum I4v (6); BiałKaz K2; BudNT c6v (3); CzechRozm 24v (10); ModrzBaz 43v (14); SkarJedn 36; Oczko 16v (9); ZapKościer 41 (2); SkarŻyw 161 (3); StryjKron 130 (2); CzechEp 74 (11); KochFr 57; GórnRozm Iv (3); KochMarsz 154; ReszList 167; WerGośc 262; BielSjem 39; ActReg 131 (2); GostGosp 12; KochFrag 28; OrzJan 31; LatHar 190 (6); WujNT 16 (8); Ieſli ſię też weſelą álbo ſkacżą/ álbo co inego cżynią/ przedśię on idźie WysKaz 5; JanNKar F2v; PRoſtą Minutą nic dowiéźdź niemoże/ iedno tylko liſty álbo Minutą pod pieczęćią álbo kśięgámi przed ſądem. SarnStat 766 (165); od Homerá ſkłádan był mądrego. Albo Więc od Mároná onego wielkiego: Albo od Owidiuſa w wirſzách biegłego. KlonKrGum Av; KmitaSpit C; PowodPr 18; SkarKaz 207a (5); CzahTr E; SkarKazSej 661b (5); KlonFlis A2v; KlonWor 13; PudłDydo Bv.

»albo ... albo ... « [kilkakrotne] (241) [trzykrotne (185), czterokrotne (41), pięciokrotne (11), sześciokrotne (3), siedmiokrotne (1)]: BierRaj 20v; OpecŻyw 2v (2); PatKaz III 147; FalZioł V 38v; GlabGad F6 (3); Wſzelka theż rzecż/ abo byłá/ abo ieſt/ abo będzie. KłosAlg A2v; LibLeg 7/31 (2); ConPiotr 33v; MurzNT 103v; KromRozm II p4v; Diar 45; boć to każdy uczynić powinien, na kogo o jaką krzywdę skarżą, albo się uznawszy sam pokoj dać, a nie czynić krzywdy dłużej, albo nagrodzić, jeśli krzywdę czynił, albo ukazać, że niesłusznie winowan był. DiarDop 99 (2); ći ktorzy chcą co vmyeć/ álbo do Włoch/ álbo do Fráncyi/ álbo do Nyemyec/ álbo wyęc s Polſki do Krákowá ná náuki ſie byerzą. GliczKsiąż M6 (3); GroicPorz C (4); KrowObr 90 (2); Albo ſie ściáná vrwie álbo kámień ſpádnie. Albo ſie lod záłomi álbo łodź przewroći/ Ták dziwnie niefortuná wſzytki ſtany kroći. RejWiz 127v; Leop Deut 24/19; LeszczRzecz A2v; OrzRozm D4 (3); Maſzli tu ieſzcze kogo/ álbo źięćiá ſwego/ álbo ſyny/ álbo y dźiewki ſwoie/ álbo też y co ſwego w mieśćie? BibRadz Gen 19/12 (4); BielKron 36 (7); GrzegRóżn F2v (3); KochSat A2; KwiatKsiąż P2v (2); Mącz 496c (3); OrzQuin K (3); SarnUzn B2; SienLek 22v (4); á wiekuiſte Boſtwo nigdy ſámo prze ſię [...] nie mowiło/ iedno záwżdy przez iáki inſtrument/ álbo przez Anyołá/ álbo przez Proroká/ álbo wżdy przez iáki poſrzodek do tego godny RejAp 4v (3); GórnDworz Hv (5); GrzepGeom Ov; HistRzym 122 (2); A rzadko áby ſkąd inąd przypowieść ſwą napirwey pocżąć racżył/ iedno ábo o iákim bogacżu/ ábo o iákim pyſznym/ ábo o náucżonym w zakonie/ ábo o iákim Licemierniku/ ábo o ſzáfárzu. RejPos 199 (12); KuczbKat 175; nie może to być áby cie nie unioſły álbo dobrodzieyſtwá iákie/ álbo upominki iákie/ álbo theż poſtráchy iákie/ ábo powinnośći/ ábo inſze przypadki RejZwierc 38v (17); BielSpr 17v (2); WujJud 30 (3); WujJudConf 137v; RejPosWstaw [413];BudBib 1.Esdr 7/26 (2); MycPrz II A2v; Strum E2; CzechRozm 85 (10); Káżdy tedy ile może/ álbo namową/ álbo rzecżą/ álbo rádą/ álbo zwierzchnośćią/ álbo proźbámi/ álbo mocą pánowánia niech ſię o to ſtára ModrzBaz 66v (34); SkarJedn 348 (2); Oczko 12v (7); SkarŻyw 36 (5); StryjKron 607; CzechEp 31 (5); KochFr 38; GórnRozm C3v (3); Doſtáłoby ſie téż było By ſię było tym báwiło: Albo vrzędu iákiégo/ Albo chlebá kápłáńſkiégo/ Albo wioſki od klaſztorá/ Albo iurgieltu od dworá. KochMRot B3v; ReszList 159 (2); KochCz B2v; KochFrag 23; OrzJan 60; TRoiáko Chrześćijánin modlitwę ſwą odpráwić może: Albo tylko vſty: álbo tylko ſercem: álbo vſty i ſercem záraz. LatHar 661 (16); WujNT 292 (8); WysKaz 6; SarnStat 1296 (15); PowodPr 6; SkarKaz 351b (8); CiekPotr 41.

»... albo ... albo ...« [kilkakrotne (141), [trzykrotne (95), czterokrotne (23), pięciokrotne (16), sześciokrotne ( 2), siedmiokrotne (4), ośmiokrotne (1)]: okurzenie czynić żywiczą albo trocinami ſoſnowemi/ albo ſmolnem łucżywem/ albo krowińczem albo liſtem czypryſſowem. FalZioł IV 29c (22); LibLeg 10/91v;KromRozm I G2; MurzNT Matth 25/44; KromRozm III Q3v (3); kiedy przećiw powodowi odpor ma/ iż ieſt powołány álbo klęty/ álbo śierotá bes Opiekuná/ álbo iż ná dźień święty od niego ieſt pozwány/ álbo iż oná ſpráwá byłá przed thym v Sądu [...]/ álbo iż ſye rzecz toczy przed tym Sędźiem [...]/ álbo kiedy Powod nań żáłuie ięzykiem ktorego on nierozumie. GroicPorz v4 (4); KrowObr 110 (3); Leop 3.Reg18/27; UstPraw C4 (2); RejZwierz 115; OrzRozm D2; BibRadz Deut 13/6 (2); BielKron 40 (2); GrzegRóżn L4 (2); A thák ieſliś zá świeżá wyplecenié obaczył/ kolánem mu záś możeſz nátręćić/ álbo ſzydłem zákol práwie przećiw ſtáwowi/ onéy łopátki. Albo mu zdrową nogę v ſzyie vwięż/ á wodź go ná trzech y tám y ſám obracáiąc. Albo roſkáż ná nim przez głębią płynąć. SienLek 170 (40); RejAp 71v; GórnDworz D6v (2); RejPos 234v (3); RejZwierc 38v (7); BielSpr 26v (3); RejPosWstaw [41 3]; Strum C2; BudNT l. Cor 5/11 (2); ModrzBaz 82; bráć przed obiádem iednę z lekkich piłułek/ z ſkrupułu vczynióną/ álbo de Aloe ſacoterino/ álbo de Rheabarb/ álbo de Hierá/ álbo Aromatice. Oczko 26v(5); CzechEp 301; WerGośc 267; GostGosp 52; LatHar 191; KołakSzczęśl B3; WujNT 29 (2); SarnStat 43 (24).

Przy członach połączenia szeregowego występują obokalbonastępujące wskaźniki zespolenia:

»a« (4) [»albo ... a ... «, »... albo ... a ...«, »... albo ... albo ... a czasem ...«, »albo ... a częścią ... częścią«]: Gdy pan bog dopuśći ogień/ álbo ſzkody/ á kleſki yákye GliczKsiąż H3v; A potym mądrzy ludzye álbo z obiáwienia/ Doſięgli ich właſnośći [...] A cżęſcią ze zwycżáiu/ cżęſcią też z náuki RejWiz 151; bo będą zá nim z dáleká drudzy záchodzić iákoby onego oſtátká ná nim wyłudzić/ álbo záſię wygráć/ álbo wypożycżáć/ á cżáſem też y okráść. RejZwierc 17; Więc byś go chciał poććiwemi ſłowy álbo hámowáć á co wżdy z nim mowić á coż po tym kiedy mu nie rozumieć RejZwierc 62 (3).

»bądź« (14) [»bądź ... albo« (11), »bądź ... albo ... albo ...«, »bądź ... bądź ... albo ...«, »albo ... albo ... albo ... bądź«]: Mąż [...] ieſliby vcżynił iáką zgodę/ bądź z oicem bądź też y z ſtryiem álbo z opiekunem [...] tákową zgodę czyniem niczemną UstPraw B4; Máteria ku pobielániu á tynkowániu ścian/ bądz z wapna álbo z krety vczyniona. Mącz 442b (2); á przed ſpánim ſye trzebá trudźić/ bądź chodem/ álbo iázdą/ álbo cżymkolwiek inym SienLek 125 (10); ActReg 18; [pieniądze] którychby álbo poſtronni pánowie y miáftá/ álbo feudales Principes, álbo miáſtá Koronné/ [...] bądź ktokolwiek inny [...] pożyczyli SarnStat 442.

»choć, chocia, chociaj« (7) [»chocia ... albo« (3), »choć ... albo ...« (2), »chocia ... chocia ... albo ... albo ...«, »chocia ... chocia ... chocia ... albo ...«]: Názbieray rożey chocia białey álbo czyrwoney SienLek 64 (3); pokarm ku iedzeniu/ choćiaby on chlebem był/ choćia mięſem/ choćia rybámi/ álbo inſzym cżymkolwiek. KuczbKat 405; A przeto/ choćiaby kto bronią drewniáną/ choćia żelázną/ ábo kámieniem ręcżnym/ ábo ręką bliżnego nieprzyiaćielſkie bił [...] zá mężoboycę ma być policżon. ModrzBaz 78v; káżdy/ z którégo rąk choć przez nas/ álbo kogo inégo dobrá náſzé bywáią wykupioné SarnStat 98; w rzeczy [...] choć też wkupionéy álbo wzdánéy [...] álbo którym innym ſpoſobem doſtánéy SarnStat 936 (4).

»częścią« (3) [»częścią ... albo« (2), »albo ... a częścią ... częścią«]: RejWiz 151 cf »a«; Thegom niemogł wymowić cżęśćią dla boiáźni/ álbo theż ták Bog nie chćiał BielKron 458 (2).

»i« (5) [»albo ... i ... « (2), »... albo ... albo ... i ...«, »albo ... albo ... i ... i ...«, »....* albo ... i ... albo ...«]: a yeſlybi ktori ſin moy, abo vlan, abo Knyasz, y mvrſa y ktoriſzkolwyek czlowyek ſlvdzi naſzich [...] woyowal LibLeg 10/98; MurzNT 108v; wyiąwſzyby gdźie Pánowie álbo Vrzędnicy y inni Sędźiowie więcey ſye s poddánymi gwałtem obchodźili GroicPorz fv (3); Ieſliby był Staw wielki/ tedy może włożyć cztérzy álbo pięć/ y ſześć może włożyć/ ábo ilé mu będźie potrzebá. Strum F4v.

»już« [»albo ... albo ... już ... już ...«]: Nuż záſię ápellácie na Seymiech [...] wypráwowáć/ álbo ſie s poborow wylicżáć/ álbo iáko mowią reſpondowáć/ iuż ſie ráchowáć/ iuż przymowki ćirpieć RejZwierc 38v.

»lub« (20): [»... albo ... lub ...« (15), »... albo ... albo ... lub ...«, »lub ... albo«, »lub ... albo ... lub«, »lub ... lub ... albo«]: A pothym by kthorzy [...] zandaly lvb yeſzdnych lvb drabow za ych pyenyandze, abo nyekthorieh potrzebnych rzeczy [...] abyſczye yem zadney rzeczy nyedaly LibLeg 7/41v; Niektore kſięgi Hiwreyſkie [...] máią Chámás/ to ieſt miaſto krwi/ krzywdę/ álbo gwałt/ lub łupieſtwo. BudBib I 411c marg (10); BudNT c3v marg (3); Nápocżątku/ znácżyć miáło/ przed wſzyſtkimi wieki: ábo/ bez wſzelákiego pocżątku: ábo przed wſzelákim pocżątkiem: lub theż ieſzcże przed wſzyſtkimi rzecżámi CzechRozm 26 (5); ModrzBazBud 6; WujNT 46 marg; Doſyć było bogóm/ lub miedźi/ álbo złotá/ lub żelázá tyle dáć GosłCast 45; KlonFlis C3v.

»to« (2) [»to ... albo« (2)]: bo gi ſobie muśi ſtárgáć to rozlicżnymi fráſunki y myſleniem y ſeymy/ álbo też rozlicżnemi potráwámi RejZwierc 48; PaprPan F4v.

»też« (12): Euax [...] Hey/ Hey/ álbo Heyda/ Heyda/ też Heydaſz/ Heydaſz. Mącz 109a (22); Bowiem teraz podobno robi co inſzego. Albo w kárcżmie gdzye piyąc s chłopy roſpráwuie/ Może też być y w drodze HistHel C.

Szeregi: »(albo) mało albo nic; nic albo mało« (51 : 20): Electia waſchych M. malo albo nycz nyewaſzy. MetrKor 31/621 (2); FalZioł I 56a (4); BielŻyw 169 (2); RejPs 137v; RejJóz D7v; Wyele ich teraz mowi o ſámym odpuſſczenyu grzechow/ A o pokućye nic/ álbo máło KromRozm I 12 (3); KromRozm II b (3); GliczKsiąż N8v; OrzRozm P2v; Mącz 43b; RejAp 165; bo to bywa poſpolicie/ iż kto bárzo miłuie/ máło ábo nic mowi. GórnDworz Cc5v (12); RejPos 159 (5); HistLan Cv (2); KuczbKat 395; RejZwierc 95 (5); WujJud 134v; RejPosWstaw [1433v]; Strum A3; CzechRozm 25v (3); ModrzBaz 116v (2); SkarJedn 365; Oczko 25; á poddáni co naybárźiey o tym myślą/ żęby [!] ábo máło/ ábo nic poſłuſzeńſtwa nie czynili. GórnRozm D2 (5); PudłFr 20; ActReg 82; GostGosp 46; OrzJan 132; WujNT 170 (2); WysKaz 5; SarnStat 178 (2); PowodPr 47 (2).

»rzadko albo nigdy; nigdy albo rzadko« (8 : 7): KromRozm I Lv; ná ſmierć y ná godzinę oſtátetzną/ rzadko álbo nigdy/ niewſpomináią. KrowObr 186v; BielKron 234 (3); SienLek 176; GórnDworz G2v (3); iż nigdy álbo rzadko w pokoiu bywáli. BielSpr 75v; RejPosRozpr b3; WerKaz 303; Q ŗdko/ abo nigdi nieuziwmy JanNKarKoch F2; SarnStat 388; PowodPr 51.

W połączeniach szeregowych zaimków wskazujących, które przedstawiają w sumie nieograniczoną możliwość wyboru (przybierają znaczenie odpowiedniego zaimka nieokreślonego, np. gdziekolwiek, którykolwiek, byle co itp.) (82): GlabGad N4v; ComCrac 22; tuć nie mowy przes tego/ albo tego vmarłego. SeklKat E3 (2); Yeſli wam kto rzecze/ owo ſám álbo tám Kryſtus/ nyechćyeyćye wyerzyć. KromRozm I F2 (6); A nye ták to mamy rozumyeć/ iżeby pewnym oſobam/ tym álbo owym/ obyetnice páńſkye ſlużyły. KromRozm II s2v; A to tu nye wyymuye tákye álbo owákye przykazánya/ ále o wſſyſtkich wobyec powyeda KromRozm II n; KromRozm III Q3v (3); gdyż też to nie jest żadnem prawem stanowiono, aby o tym abo o onym naprzod na sejmiech miało być radzono Diar 24; Cżyń iey ták álbo owák nikt iey nie vgodzi BielKom Ev; KrowObr 219v; Dali nam Bog zdrowie/ vcżynimy to ábo owo. Leop Iac 4/15 (3); OrzRozm T3; BibRadz I 6v; Mącz 114c (20); GórnDworz B2v (2); HistRzym 99; Pan áni żadney rády/ áni żadney náuki nie dał/ iż tho ábo tho będzyeſz cżynił RejPos 245; RejZwierc 197v; WujJud 1 (3); CzechRozm 228; ModrzBaz 92v (2); SkarŻyw 261; CzechEp 268 (2); GórnRozm B2v (2); KochSz B4; ReszPrz 10 (3); ták rozumiém/ áby ſie niemiał ábo tám ábo ſám vdáć OrzJan 78; LatHar 69 (2); WujNT 324 (2); SarnStat 141 (13); CiekPotr C2v.

α. Między liczbami niekolejnymi; być może oznaczaod ... do”, lub też wskazuje na niedokładność oznaczenia ilości: „około (44): flegmę y kolerę j gorączą wilkośc wypądać [!] / á od ſiedmi ziarn możeſz dawać aż do dziewięć albo do iedennaſcie FalZioł I 62c; A leżeć tak na łożu godzinę albo trzy FalZioł V 94; á wley w to wina dobrego łyżkę albo cżterzy FalZioł V 113v (15); GliczKsiąż P4v (2); A grunty zákłádáne z kámienia koſztownego y wielkiego/ na dzieſięć álbo ná ośm łokći [decem sive octo] Leop 3.Reg 7/10; BibRadz II 12a marg; ocży ogniſte thák wielkie że mieyſce oká ieſth ná dłuż ſzeſnaśćie álbo dwádzieśćiá ſthop męſzcżyzny. BielKron 295 (3); SarnUzn C4; przez dźień raz álbo trzy ná oczy puſzczay. SienLek 69v; ſtłucz źiárno álbo trzy czoſnku / zámiéſzay w to ze trzy pluſkwy SienLek 142 (8); RejZwierc 108v; BielSpr 19 (3); vłóż wárſtę álbo trzy chróſtu Strum M3(5); Oczko 27; StryjKron 161; GostGosp 124 (2).
b. Treści poszczególnych członów niewymienne; w wyliczaniu, wyszczególnianiu (6389):
α. W zdaniach twierdzących; i, zarówno jak, jak i; ac, atque, aut, cum ... tum, et, tam ... quam, tum, vel, velut Vulg (5366): MetrKor 26/62v (3); iako laſkawie ſ nijm rozmáwiala/ tzo ſprawiál/ albo gdzie był pytaiątz. OpecŻyw 39(16); ForCnR C2; PatKaz II 66 (2); PatKaz III 120; FalZioł I 60a (98); BielŻyw 27 (7); BielŻywGlab nlb 8 (5); ludzie robotni y też proſtego ſtanu zdrowſzy bywaią [...] niżli kochankowie albo tłuſtobrzuſzy. GlabGad G4v (64); MiechGlab 22 (14); BierRozm 9(2); LibLeg 6/117 (8); WróbŻołt E5v (2); RejPs 71v (2); RejRozpr B3 (4); ComCrac 14v (4); SeklWyzn b2 (9); ConPiotr 31; RejJóz M3 (4); LibMal 1546/116v (3); SeklKat D2 (22); RejKup R (10); RejKupSekl a6v; HistAl I5; KromRozm I B (22); MurzHist A2v (4); MurzNT 8v (16); MurzOrt B2; KromRozm II d3v (24); Co było ſproſtneyſſego nad Cerdoniany [...] bądź w wyerze álbo náuce/ bądź w ſpráwye żywotá/ y ſwyątoſćyách? KromRozm III Cv (21); Diar 72; DiarDop 101 (2); BielKom E2; GliczKsiąż G4v (23); LubPs A3 (9); GroicPorz A4 (17); KrowObr B4 (38); RejWiz 6v (26); Leop Gen 31/2 (42); Cygáni álbo ludzie niepotrzebni będą [...] wywołáni UstPraw K3 (27); LeszczRzecz A3v (9); RejFig Bb4v (2); RejZwierz 100(8); Goski A2 (2); przecz thák źle tuſzyſz temu Seymowi/ álbo przecz go klątwą Bożą być zowieſz? OrzRozm Bv (24); BibRadz Ier 16/10 (38); Rozmáite karánia álbo więzyenia vſtáwił. BielKron 104 (129); GrzegRóżn E (19); KochSat A3; KwiatKsiąż B (19); Mącz 117b (71); OrzQuin C3 (16); SarnUzn C2 (7); SienLek 48 (86); LeovPrzep b2v; Co to byli zá Nikoláitowie álbo ſpráwy ich/ tu ſie ná ten cżás opuśćić muśi RejAp 20 (110); GórnDworz V7v (104); GrzepGeom K2v (12); HistRzym 7v (6); Y ktoż miły Moiżeſzu ſtworzył niemego álbo głuchego/ ſlepego ábo widomego/ mowę y vſtá cżłowiecże RejPos 298 (224); RejPosWiecz2 94v (4); RejPosWiecz3 98 (2); BiałKat 23v (10); BielSat B3 (4); GrzegŚm 13 (6); HistLan F2v (5); KuczbKat 5 (21); Boć krol álbo pan káżdy ſiedzi ná mieyſcu Bożym. RejZwierc 45v; Albo on Sámſon co wieże mury obalał álbo lwom páſzcżeki rozdzierał RejZwierc 166 (187); BielSpr b2v (54); WujJud 44 (58); Y ſtátecżnie á ſrodze gánimy wſzyſtki niedbáłe álbo przykryte y obłudne Krześćiány WujJudConf 112 (27); á náſtąpili ná ich ḿieyſce Biſkupi/ Páſterze/ Doktorowie y Stárſzy: ktorych porządek [...] przetrwał: ták żebyſmy wątpić nic nie mogli że ieſt zupełny porządek [...] w Koſciele Bożym/ gdyby tákże dziś w nim byli tácy Biſkupi ábo Páſterze/ Doktorowie álbo Stárſzy. RejPosRozpr c3 (10); RejPosWstaw [212v] (15); BudBib 4.Esdr 6/59 (65); BudBibKaw A2; HistHel Dv; MycPrz I B2v (3); wſzák temu dobrzy Młynárze álbo Cieśle rozumieią Strum Kv (25); WierKróc A2 (3); BiałKaz C4v (2); BudNT Matth 13/21 (26); Bo mógł być ánioł inſzy ktorego do Abráhámá y Iákobá poſyłał/ inſzy ktory z Moyżeſzem/ y záś inſzy ktory z Mánoáchem rozmawiał/ ábo ktory z lozuem lud [...] prowadził. CzechRozm 51 v; Páweł Apoſtoł/ z krzyżow ſie też przechwala/ więcey niżli z máiętnośći/ y wcżaſu: ábo z iákiey vmieiętnośći y rodzáiu CzechRozm 226; iż z iedney ſtrony ábo przycżyny/ to być nie może: á z drugiey ſtrony y przycżyny/ ták ieſt iáko mowiſz. CzechRozm 261v (196); PaprPan B4 (4); KarnNap Dv; Coż tedy wam dobrego wiek wáſz przyniosł/ ábo długie rzecży doświádcżenie ModrzBaz 65 (103); SkarJedn 85 (19); KochOdpr C2; Oczko 7 (41); Poyźrzę w lewo/ álbo w práwo/ Nie ſtáwi ſye nikt łáſkáwo. KochPs 206 (13); Więcey ćierpię niſzli ći ktorzy ſą ná wiecżne więzienie potępieni: ábo co ná kopánie kruſzcow zdáni ſą. SkarŻyw 89 (20); ZapKościer 5v (7); KochTr 15; MWilkHist H3v; StryjKron 110 (14); CzechEp 11 (97); CzechEpPOrz xx2; KochJez B4v; NiemObr 12 (9); KochEpit A2v (2); KochFr 41 (6); GórnRozm A4v (18); KlonŻal B2 (2); KochMarsz 155; KochSz C3; ReszPrz 33 (13); ReszHoz 125 (3); ReszList 150 (3); Rzymſkie práwá [...] białym głowam zgołá zákázowáli winá álbo mocnego pićia. WerGośc 264 (6); Przytym káżdy/ ktory álbo ktora wſtępuie w Małżeńſtwo WerKaz 291 (1); BielSen 12; BielSenJoach 4; BielSjem 21; KochPam 81; KochPieś 47 (6); PudłFr 39 (2); ArtKanc G2v (6); Nie przedádzą do Tátar żadney tákiey rzecży. Ktore ku woynie służą/ álbo ku obronie/ Trzebá tego káżdemu ná ſwoim zagonie. BielRozm 21 (4); KochWr 22 (5); PaprUp B (9); ZawJeft 22 (2); ActReg 5v (7); Calep 412a (66); GostGosp 6 (26); GostGospSieb +2 (6); Phil K3 (2); GórnTroas 3 (6); KochPij C3v; GrabowSet Q3 (8); kto nocoświétnégo Mieśiącá/ ábo ſłońcá nieſprácowánégo/ Nápátrzył ſie do woléy KochFrag 22 (6); OrzJan 22 (24); LatHar 115 (103); KołakCath C2 (3); KołakSzczęśl A4 (3); RybGęśli A4; á gdy przyidźie vtrapienie ”y’ (marg)” abo. G. (‒) prześládowánie dla ſłowá/ wnet ſię gorſzy. WujNT Matth 13/21 (272); JanNKar C (9); JanNKarGórn D4 (4); JanNKarKoch F3 (4); Złodzieie álbo łupieznicy iáko máią ſie oczyśćiáć. SarnStat 702(334); SiebRozmyśl F3v (2); WitosłLut A3 (2); GrabPospR N4; KmitaSpit C4 (2); PowodPr 67 (27); O chlubo náſzá/ iáko ſię ćieſzymi [!] iż ćię znamy: ábo iżeś ty nas poznáć/ á táką nam wiárę dárowáćieś raczył. SkarKaz 280a (5); VotSzl B3 (2); CiekPotr 66 (4); CzahTr D3v; GosłCast 25 (2); Co. zwiążećie ábo oſądźićie ná źiemi/ to będźie záwiązano y oſądzono ná niebie SkarKazSej 700b (4); KlonFlis H3; KlonWor 68 (4); PudłDydo B3; ZbylPrzyg A3 (5); SzarzRyt A3 (3).

Połączenia: »albo i« (179); BierEz Dv; FalZioł I 16c (6); Bo acżkolwie ludzie abo y ynſzy robacżkowie z kwiatkow nic niebierzą tilko wonią á barwę, wſzakoż pcżoły vmieią znich y miod wybierać. BielŻywGlab nlb 11 (2); GlabGad A4 (6); MiechGlab 63 (3); BierRozm 21; RejPs 168; LudWieś B5; MurzNT 8v; KromRozm II g4 (9); KromRozm III A2 (3); Diar 30; GliczKsiąż N3v; [koń] gdy w piękney vźdzye ieſzcże buyniey ſkocży. Albo y białogłowá gdy brwi záfárbuie/ Iuż Więc ſobie w tanecżku buyniey poſkákuie. RejWiz 8 (2); Leop Gal 1/8; UstPraw I3v; BibRadz Num 1/30; BielKron 37v (7); KwiatKsiąż N4v; OrzQuin Mv (3); SienLek 41v (4); RejAp 80v (10); GórnDworz B4v (11); A iákoż tu ma być ſtráſzna iáka przygodá/ ábo y niebeſpiecżeńſtwo/ ábo też y śmierć wiernemu Páńſkiemu RejPos 286 (2); BielSat C3v; RejZwierc 14; WujJud 181v; BudBib I b3v (2); Strum C4 (4); BiałKaz D2v; BudNT d2 (3); CzechRozm 26 (4); KarnNap B3; ModrzBaz 5 (11); KochPs 72; SkarŻyw 152; StryjKron 572; Bo być mieſzáńcem z Cżechá/ z Slężaká/ a choćiaż y z Cygáná/ ábo y Tátárzyná [...] á co to komu ſzkodźić może. CzechEp 63 (32); KochFr 63 (2); KochMarsz 155; KochMuza 28; BielRozm 21; iuſz mu przirzekli pewni hold ábo dan/ taka yako Boſnowie abo y Serbowie dawaia PaprUp G2v (2); Calep 416b; KochCzJan A2v; KochFrag 52; OrzJan 10 (3); LatHar 27 (2); WujNT 519 (11); JanNKar D3 (2); SarnStat 1162 (5); PudłDydo B2v; ZbylPrzyg A3 cfalboprzy ostatnim członie.

»albo też, takież, także« (201 : 26 : 12): MetrKor 40/822 (2); BierEz Dv; OpecŻyw 43; FalZioł V 17d (25); BielŻyw 112 (2); iako ſie oni w żywocie ſwym zprawowali, abo też iakie nauki po ſobie zoſtawiali. BielŻywGlab nlb 13; GlabGad D2v (4); MiechGlab nlb 7; LibLeg 10/67v cf »albo ... choć«; RejRozpr C (2); RejJóz L3; SeklKat P4 (2); RejKup r3v (2); MurzNT Luc 18/11; KromRozm II e (9); KromRozm III F2v (9); BielKom nlb 4; GliczKsiąż K7; LubPs S5v; GroicPorz k; KrowObr C4 (2); RejWiz 163v; Leop 3.Mach 7; náuk też onych w nich niemáſz/ bez ktorych trudno o wielkich rzeczách mowić/ piſáć/ álbo theż o nich ſądźić. OrzList e4v; UstPraw Ev (8); RejZwierz 77; BibRadz Zach 7/6 (2); BielKron 79v (10); KwiatKsiąż B3; Chirurgia, Náuká leczenia ran/ álbo też wrzodów zwierzchnich. Mącz 52a (13); OrzQuin G4v; Prot B; SarnUzn B4v (2); SienLek 22 (6); Iáko wodá zátopiłá Fáráoná/ ziemiá co miaſt y ludzi pożárłá/ ogień pożarł Datáná y Abioná/ y wiele ludzi z nimi/ álbo takież Sodomę y Gomorę RejAp 131v (8); GórnDworz O3 (4); RejPos 330v (11); BielSat G4v; KuczbKat 60 (7); Bo pátrz iż iuż ten łákomiec álbo też ten potrzebnik ſnadź więcey nędze vżyć muſzą niżli człowiek ſpokoyny RejZwierc 105 (39); BielSpr 8v; WujJud 228v; A iáko Moiżeſz modlił ſię Pánu/ á ogień zſtąpił z nieba [...] ábo także gdy ſię Solomon modlił/ ſpuſzcżon ieſt ogień BudBib 2.Mach 2/10 (2); Strum N3 (4); BiałKaz D2v; CzechRozm 5 (8); ModrzBaz 97v (11); CzechEp 6 (4); NiemObr 5 (4); KochFr 103; PudłFr 14; Co ma w ſobie przepáść morſka/ álbo też ſzyrokość źiemſka/ wſzyſtko k vżywániu/ dałeś ludzkiemu pokoleniu. ArtKanc 13; Calep 1026 b; GostGosp 36; GrabowSet K; LatHar 14 (5); WujNT 1.Rom 14/10 (3); JanNKarGórn Hv; SarnStat 133 (8); KmitaSpit C6; PowodPr 84 (2).

»albo też (także) i« (34): Fijołki bywaią ondzie marcza/ á kwiat Grzybieniowy aż mieſiąca ſirpnia, albo także j bzowy kwiat FalZioł II 16c (2); GlabGad I2; WróbŻołt H3; WróżbŻołtGlab Av; LibLeg 10/60v cf »albo ... a«; Diar Dop 114; KrowObr 121v; Przyymuieſzli Królu/ álbo téż y ty Ziemiáninie Kápłaná/ przyymuieſz pokóy OrzQuin G2v; SarnUzn C2v; SienLek 49v; GórnDworz P6v (2); KuczbKat 55; RejZwierc 78; WujJudConf 258v; Strum D (2); CzechRozm 69v (3); ModrzBaz 5v (6); CzechEp 73; ReszPrz 31; PaprUp B; LatHar 205 (2); WujNT 435; JanNKar D3; podatków przedtym nie dawáli/ ábo téż y dźieśięćin nie płacáli SarnStat 107.

»albo też takież«: nie mnieyſzy dziw był/ gdy z grobu kámiennego mocnie przyłożonego [...] przeniknąć racżył. Abo też thakież do Apoſtołow przez zámknione fortki RejPos 135v.

»albo także też i«: A ták w zaiemći ſie ty kobyłki cżeſzą [wójt i poborca] [...]. Albo tákże też y Mytnik RejZwierc 39.

W szeregu wieloczłonowymalbowystępuje tylko przy ostatnim członie (153): FalZioł II 18c (3); GlabGad B6v (2); MiechGlab nlb 4 (2); LibLeg 6/156 (2); Ale przed obrazmy klękać/ ofiarować/ ſwiecżki ſtawiać/ na wſpomożenie ich wzywać/ w nich nadzieie mieć/ albo im pacierze mowić/ to ieſt pogańſkie/ [...] bałwochwalſtwo SeklWyzn g3 (2); SeklKat Q4 (2); RejKup 13; KromRozm I B3v; Y owſzem cokolwięk mowię/ słyſzę/ widzę koſztuię/ abo czuię/ wſzyſtko mi śię w przeklęctwo obrácá. MurzHist S3; MurzOrt B3; KromRozm II a4v; KromRozm III D4; GliczKsiąż L4 (2); KrowObr 73; Skąd był Warro/ Homerus/ Cicero/ ſkąd Kato/ Sokrates/ Ewripides/ álbo zacny Plato. RejWiz 100v; OrzList e4v; BielKron 253v (4); KwiatKsiąż I2v; Mącz 2d (6); ták vſtępowáć muśi/ iáko Lwowi vſtępuią ſárny/ kozy/ álbo dźicy ielénie OrzQuin Q4v; SienLek 8 (8); RejAp 6v (6); GórnDworz E3v (5); HistRzym 3v; RejPos 20 (12); RejPosWiecz_2 95; RejZwierc 16 (15); BielSpr I2v; WujJudConf 212; RejPosWstaw [1102]; Strum N3 (2); CzechRozm 31 (4); ModrzBaz 66; Ieden dwá ábo trzey Doktorow omylić ſię mogą SkarJedn 283; Oczko 19 (2); SkarŻyw 141; StryjKron 26 (2); NiemObr 141; ReszPrz 108; ReszHoz 123; WerGośc 211; Calep 66b (4); GostGosp 72; Phil O2; LatHar 637 (8); czemuż odſzczepieńcy śmieią gánić zwycżay kośćiołá Kátholickiego ktory wodę/ ſol/ ábo ziołá święći? WujNT 728 (7); JanNKar D4v (2); SarnStat 43 (21); wſzyſtkie iákmiarz ćwicżenia/ bráctwá/ ábo porządki ich/ na opilſtwie ſą záſádzone. PowodPr 74 (3); SkarKazSej 686b; Tákże bieret kornufás/ rąbeczek złoćiſty/ Abo y ten Hiſzpańſki kozub ogoniſty. Ná co ſię wam przygodzą? ZbylPrzyg A3.

W połączeniach szeregowych wielokrotnych:

Przy członach połączenia szeregowego występuje wyłączniealbo”:

»albo ... albo« (55): RejWiz 95v; BibRadz 2.Cor 5/10; Was we wſzelákim ſzczęśćiu yákoſzkolwiek owa będzie prziymę/ To yeſt álbo w dobrey álbo we złey przigodźie. Mącz 340c; SarnUzn C4v; RejAp 58v (3); GórnDworz C3 (3); HistRzym 115; [Apostołowie] przeklináli ty wſzytki w piſmiech ſwoich/ ktorzyby cżego inſzego álbo náſládowáli/ álbo ſámi wymyſláli RejPos A5v (3); GrzegŚm 12; RejZwierc 76v; iednák im przedśię ná tym nic nieſchodźiło/ cżegokolwiek álbo do prawdźiwey chwały Bożey/ álbo do ſpráwowánia Rzecżypoſpolitey było potrzebá. WujJud A2v (4); RejPosWstaw [213]; BudNT d2; [szlachcic] wedle poſtępku práwá Polſkiego/ álbo zá rány/ álbo zá głowę/ pieniężną winą ma być karan. ModrzBaz 71 (11); CzechEp 67 (3); ReszPrz 22; ReszList 151; ActReg 117 (2); GostGosp 150; Phil K2; OrzJan 119; LatHar 513; WujNT 27 (7);SarnStat 43 (2); SkarKaz 549a (2).

»... albo ... albo« (235): MetrKor 26/62; PatKaz III 126v; wſzelkie przenagabania dijabelſkie, albo widzenia/ albo ſny ſtraszliwe odpądza FalZioł IV 52c (9); RejKup s4; KromRozm I L4v (2); KromRozm II k4; KromRozm III E5 (3); BielKom nlb 4; GliczKsiąż K8; GroicPorz cc3 (3); KrowObr B2v (7); RejWiz 97 (4); OrzList f4v; UstPraw K2 (3); OrzRozm Mv; BibRadz 3.Esdr 4/10; BielKron 127 (7); GrzegRóżn C; KwiatKsiąż D2v (3); Mącz 15a; SienLek 22 (5); LeovPrzep a3v; RejAp 51 (17); iáko ſie náiduią tácy ludzie/ ktorym to bárzo przyſtoi/ iż vmieią to co widzieli/ ábo słyſzeli/ ábo ſie im ſámym przydáło kiedy/ ták foremnie to przełożyć GórnDworz N8 (13); GrzepGeom A (2); HistRzym 60v; RejPos 349v (18); GrzegŚm 48; KuczbKat 25 (2); iákożby táki mógł kiedy dobrey myſli być? álbo beſpiecżnie vſnąć? álbo ſie náieść? RejZwierc 72v(16); BielSpr 4 (2); WujJudConf 38 (2); RejPosWstaw [412] (2); BudBib Lev 17/3 (4); Strum E2v (2); CzechRozm 41 (3); Gdźież tedy teraz one gránice/ ktore od Bogá/ ábo od ſynow Izráelſkich/ ábo od inſzych ludźi ſą poſtánowione? ModrzBaz 105 (10); SkarJedn 271; Oczko 13v (2); SkarŻyw 294 (3); StryjKron 6; CzechEp 39 (3); KochEpit A3; KochFr 52 (2); GórnRozm C (3); KochMuza 27; ReszPrz 26; ReszList 153; PudłFr 14; Calep 903a (2); GostGosp 26; GórnTroas 17; Cóż wżdy to było? albo w czymże tá dźiélność ludźi onych kochánié ſwoie miáłá? albo cżym byłá y będźie záwżdy wpodźiwieniu? OrzJan 55 (2); LatHar 115(10); KołakSzczęśl B2v; WujNT 22 (17); JanNKarKoch G2; SarnStat 43 (15); PowodPr 23; SkarKazSej 698a.

»albo ... albo ...« [kilkakrotne] (20) [trzykrotne (12), czterokrotne (3), pięciokrotne (3), sześciokrotne (2)]: MetrKor 40/813; RejWiz 130; RejAp 186v; GórnDworz B5; KuczbKat 50; Potym gdy iuż pocżął on chłopiec podraſtáć/ co potkał máłego/ álbo ſzcżenię/ álbo kozlę/ álbo kotkę/ tho wnet ſciął RejZwierc 5v; CzechRozm 1v; ModrzBaz 15v (3); SkarŻyw 282 (2); Abowiem/ gdy ábo przyśiegáią/ ábo ſobie cżego winſzuią/ ábo dźięki cżynią [...] Boga miánuią CzechEp 86; LatHar 302 (4); WujNT 591 (2).

»... albo ... albo ...« [kilkakrotne] (61) [trzykrotne (48), czterokrotne (4), pięciokrotne (6), sześciokrotne (2), siedmiokrotne (1)]: FalZioł V 15 (3); KromRozm II r4v; RejWiz 86v; Bo ktoſz tobie rzecże: Coś vdziáłał? Abo kto ſtánie przećiw ſądu twoiemu? Abo kto przed oblicżność twoię prziydzie bronić nieſpráwiedliwych ludzi? Abo kto tobie będzie zá złe mieć/ ieſliby záginęły narody Leop Sap 12/12 (5); OrzRozm F3v; BibRadz Iob 6/22 (2); SienLek 21v (2); LeovPrzep Dv; RejAp 16 (4); GórnDworz B5v; Nie rozumieyże áby rzodkieẃ/ ábo rybká/ ábo grzanká/ ábo piątek/ ábo ſrzodá/ ábo ſobotá/ wſzytkoć iedny dni/ y iedny pokármy v Páná tego RejPos 185v (6); RejPosWiecz_2 95; RejZwierc 261 (7);BielSpr 16 (3); WujJud 130; BudBib Lev 21/18 (4); BudNT b8; ModrzBaz 11; CzechEp 186; LatHar 118 (3); WujNT Luc 18/29 (9); SKázuiemy obiáſniáiąc: iż my/ álbo Stároſtá náſz/ álbo Woiewodá álbo Sędźia/ álbo Podſędek/ álbo Woźny máią moc dáć Woźnégo ku pozwániu. SarnStat 534 (2); KmitaSpit A4v.

Przy członach połączenia szeregowego występują obokalbonastępujące wskaźniki zespolenia:

»a« (9) »... a ... albo« (4), »... albo ... a« (2), ».,.. a ... albo ... albo ... a ... albo«, »... albo ... a ... i ... i«, »... albo ... i ... także ... a«: ktorzi są zawiedzieny [...] ſpoddanieh waſich koroni polskiey, abo thesch y Tatarow, a Ormianow, y Żydow, y Ruſzy LibLeg 10/60v; SeklKat M4v; [obłędliwym sposobem się sprawują] w wyznawányu [...] y chwale yego/ álbo w wypełnyenyu woley yego/ á około zbáwyenya ſwego KromRozm III A6v; Ieſliżem ználazł łáſkę przed thobą/ á ieſli mię maſz zá ſpráwiedliwego miedzy wielem inych/ ábo ieſliż przyimuieſz modlitwy me [...] Pothwierdzże mię [si inveni ... et si iustificatus sum ... et si certe ascendit] BibRadz 4.Esdr 12/7 (2); RejWiz 138; SienLek 142v; RejPos 323; Przeto zuchwáłe á nieobiezdżone/ ábo płoche/ ábo dycháwicżne/ á ktemu nietrwáłe/ ábo nie obrotne/ niechay będą z woyſká wyrzucone [ac ... vel ... vel ... tum ... etiam ...ac] ModrzBaz 110.

»bądź« (60): »bądź ... albo« (49), »bądź ... bądź ...albo« (4), »bądź ... albo ... albo« (2), »bądź ... bądź ... bądź ... bądź ... albo«, »bądź ... albo ... bądź ... bądź ... albo«, »bądź ... bądź ... bądź ... albo ... albo ... albo«, »... albo ... bądź«, »albo ... albo ... bądź«: MetrKor 26/62v (2); BierEz Q; Mocz wſzelkiego lekarſtwa w ſię bierze/ bądz zathwardzaiącze/ bądz odmiękcżaiącze/ albo theż poſilaiącze FalZioł I 156c (4); Bądz to gniewliwa abo ſzalona/ bądz ſzkarada bądz ſmierdzącza, abo nie zdrowa, po ſwadzbie aliż poznano bywa. BielŻyw 109 (3); LibLeg 11/65v; SeklKat Fv; KromRozm III B7v; BielKom Ev (2); GliczKsiąż G6; wolno káżdey białeygłowie ofiárowáć ſwą młodość komu chce/ bądz mężátká álbo dzyewká. BielKron 151 (2); SienLek 49 (8); GórnDworz T8; RejPos 63; BielSpr 8v; czytelniku wiedz/ iż wſzytkich imion właſnych bądz męſkie/ bądz niewieśćie/ bądz miaſt/ álbo ziem/ álbo wśi/ albo gor/ álbo rżek/ rć: wſzytkie á wſzytkie [...] ná końcu ſchylam BudBib I cv; ielitóm/ bądź w biegunce káżdéy/ bądź w ten cżás kiedy robaki ſie w nich zálęgą/ álbo kiedy okrutny ból koliczny rozpiéra/ [...] kryſtérę wlać/ nagotowſza pomoc. Oczko 15; KochPieś 4; ActReg 28; Calep 55b (9); Goſpodárſtwo/ to álbo przy Pániey/ álbo v wdowcá/ bądź y v rządnego młodźieńcá/ zależy na rządną Dworkę GostGosp 128 (2); GostGospSieb +2v (2); Phil L; WujNT 783; Tych wſzyſtkich kauz/ któré bądź in iudiciis vltimae inſtantiae bądź w Ziemſtwie/ álbo w Grodzie przeſądzoné SarnStat 855 (16).

»choć, chocia, chociaj, chociaż« (41): »chocia ... albo« (13), »choć ... albo« (10), »chociaj ... albo« (7), »chociaż ... albo« (3), »chocia ... albo ... albo« (2); »choć ... albo ... albo« (2), »choć ... choć ... albo« (2), »chociaż ... chociaż ... albo«, »chociaj ... chocia ... albo«: MetrKor 57/117v (2); March1 A4v; Chocia bych ſpał álbo chodził/ Bych go záwżdy z ſobą nośił. BierEz P3v; FalZioł V 32 (2); GArdło białe choć miąſſze albo cienkie vkazuie cżłowieka chełpliwego GlabGad O8; wſitkie [...] wniewolią zawiedzieny [...] chocziabi poliak Rvſſyn, ormianin abo thez zid bil LibLeg 10/67v; LudWieś B5 (3); RejJóz L3; ZapWar 1549 nr 2657; BielKom F2v; GroicPorz dd4 (2); KrowObr 184; Iuż niedbam chociay vmrę/ álbo ſie nie wrocę RejWiz 179; Leop Eccle 5/11; BielKron 82 (2); GrzegRóżn M4v; choć Rzecżpoſpolitą rządzą/ choć też woiuią/ albo ſie w domu około tak ſwych yako przyiaczielſkich ſpraw obieraią/ [...] niemaią w ktoreyby rzeczy roſkoſzniey [...] odpoczywać mogli. KwiatKsiąż G (3); RejPos 266 (3); RejPosWiecz2 92v; BielSpr 69v; WujJud 228v (3); ModrzBaz 96; Swięta ofiárá choćiaſz ią Piotr/ choćiaſz Páweł/ ábo inny iákieykolwiek zasługi kápłan/ ofiáruie: iednáſz ieſt SkarŻyw 91; WujNT 139; SarnStat 546 (9).

»częścią«: »częścią ... częścią ... albo też«: A przedśię práwá przyięte ſą od ludzi cżęśćią głupich / cżęśćią boiáźliwych / ábo też rozmáitemi żądzámi przypędzonych. ModrzBaz 97v.

»czy«: »czy ... albo«: coſz by kolwyek czy gynego. albo thakowego wynſtructiey dano MetrKor 38/503.

»i« (81): »albo ... i« (41), »i ... albo« (26), »i ... albo ... i« (5), »i ... i ... albo« (2), »albo ... albo ... i«, »albo ... albo ... albo ... i«, »albo ... albo ... albo ... albo ... i«, »albo ... albo ... i ... albo ... albo ... i«, »albo ... a ... i ... i«, »albo ... też ... i«, »albo ... także i«: FalZioł I 85c (5); Cżemu w gołębiu albo w Iaſkołce y w niektorich ptacech żołci nie bywa. GlabGad E6; LibLeg 10/6v cf »a ... albo«; RejPs 112v; ComCrac 13v; SeklKat Mv (3); RejKup x5; rychléi dźiś i opieniądz abo opełną i o ſłowko brata zabijęmy MurzNT 88v (2); GliczKsiąż D6 (2); LubPs R2v; GroicPorz ff4v; KrowObr B3v; Leop 2.Par 7/13 (3); BibRadz 3.Esdr 4/19 cf »też ... albo«; BielKron 99 (2); GrzegRóżn C4v; KwiatKsiąż L4; Mącz 4d (3); OrzQuin K4v (2); SienLek 6v (5); Abowiémech w iego piſániu/ śiłá rzeczy Słowiéńſkiéy/ Sérbſkiéy/ y grubo Mázowieckiéy/ álbo Stáropolſkiéy nálazł SienLekAndr a3; LeovPrzep E2; RejAp 134v; ále y dzyatkom ſwoim/ ábo powinowátym/ y wſzytkiemu domowi ſwemu/ możeſz wiele łáſki zyednáć RejPos 245v (2); KuczbKat 115 (5); RejZwierc 107v; WujJud 184; BudNT C; CzechRozm 84 (3); ModrzBaz 11; (6); SkarJedn 290; ZapKościer 78 (2); SkarŻyw 141; StryjKron 6 (5); CzechEp 386 (4); ActReg 17 (3); LatHar 217; WujNT 249 (2); SKázuiemy obiáśniáiąc: iż my/ álbo Woiewodá/ álbo Káſztelan/ y Stároſtá náſz/ álbo Sędźia/ Podſędek/ álbo Piſarz/ y káżdy vrzędnik/ będą mieć moc dáć Woźnégo ná pozywánié SarnStat 574 (7); ZbylPrzyg A3.

»lub« (7): »albo ... lub« (4), »lub ... albo«, »lub ... lub ... albo«, »albo ... lub ... albo ... albo«: Loſem wſzelka rzecż przychodzi/ Lub dobrze álbo zle zbrodzi BielKom F2; przedſię tego żaden bácżny nie rzecże ábych ia tłumácżąc Grecki ábo Zydowſki lub też Láćińſki ięzyk źle to cżynił. CzechRozm 127v (2); miáſto obycżáiow może vżywáć ábo tego słowá cnotá/ lub męſtwo/ ábo vcżynność/ ábo ktorego inſzego temu podobnego ModrzBaz 4v (4); WujNT 44; KmitaSpit Av.

»lubo«: »lubo ... albo«: thák lubo chcąc ábo nie chcąc wáſz obycżay chwalicie. HistAl K5v.

»tak ... (jako)« (23); »tak ... jako ... albo« (17); »tak ... albo« (6): może być dany tak z czukrem albo z wodkami FalZioł III 15c (2); GliczKsiąż F8v; Offiáry kthoremi oczyśćiano trąd ták z człowieká iáko z domu ábo z ſſáthy. Leop Lev 14/arg; BielKron 436v (7); RejAp 92; RejPos 351v; ModrzBaz 63; Oczko 15; yeſli bi teſz ſzyę czo kaſzyelo tak tama albo okolo Mlina ten Mlinarz ma swym koſtem naprawyacz ZapKościer 40v (2); ActReg 16; SarnStat 438 (5).

»też, takież, także« (28), »albo ... takież« (11), »takież ... albo« (9), »albo ... także« (2), »albo ... też«, »też ... albo«, »albo ... albo ... takież«, »albo ... też ... i«, »albo ... i ... także ... a«, »albo ... także ... i«: MiechGlab 64; Sobol ieſt włoſa pyęknego/ Ale ſam ieſt mięſa pſiego/ Tákież kuná álbo liſzká BielKom E5v; [człowiek] przypáſuie miecż ſwoy/ áby zbiiáł y krádł/ ábo ſię puſzcża ná morze/ y płynie po rzekách/ tak że idźie prezćiw [!] lwowi/ á przechadza przez mieſcá ćiemne [et mare navigare et flumina et leonem videt et in tenebris ingreditur] BibRadz 3.Esdr 4/23; ſkárżyli o zbytnie podatki álbo roboty/ tákież wydzyeránie na ſwe pány BielKron 376 (15); SienLek 8v (2); BielSpr 16v (4); ModrzBaz 59v (2); SarnStat 627 (2); PowodPr 23; W tákowych mieśćiech możeſz ábo ſię zbogáćić Możeſz też ſławę náwet/ y duſzę vtráćić. KlonWor 14.

β. W zdaniach zaprzeczonych; ani; aut, et, ne, nec, neque, vel, velut Vulg (1023): tham ma stacz na piervssym Roku iako na zavithym zadnym obyczaiem niewymyslonem roku Sobye nieothkladayącz ani niemoczą ani kazenim pozwu ani Russzenim sandziego albo stharosthy ZapWar 1550 nr 2676 [cf any nyemoczą any kazenym pozwu any russenym Sandziego any starosty ZapWar 1549 nr 2662] (3); March1 Av (2); Nie waż ſobie lekko żadnego/ Máłego álbo wielkiego BierEz H3 (2); OpecŻyw 3 (5); OpecŻywPrzedm C3; PatKaz I 17; maryą gnyewlywą nykth. nyeuydzyal ſlorzeczączą albo przeklynayączą nykth nyeſlyſſal PatKaz III 149v (2); HistJóz B3v (3); FalZioł I 64b (11); BielŻyw 29 (6); GlabGad N3 (4); MiechGlab nlb 4; KłosAlg A4v; LibLeg 8/133v (9); RejPs 214 (2); ComCrac 13v (5); SeklWyzn b3 (3); SeklKat A6 (10); RejKup 14; HistAl C3v (5); KromRozm I B3 (18); znáłem ié zaprawdźiwé a Chrześćjanſkié/ nie za fałſzywé abo ktoréby śię od prawyi wiary odſtrzélali. MurzHist F3 (6); MurzNT 58v (4); KromRozm II a2 (15); KromRozm III A3 (23); Diar 75 (2); GliczKsiąż E8 (14); LubPs bb (2); GroicPorz gg (9); [Biskup] nie Reguł álbo vſtaw ludzkich ſthrzeże/ ále Reguł y vſtaw Boſkich KrowObr 126v (16); RejWiz 54 (4); Leop Deut 25/13 (17); OrzList d3 (3); UstPraw Ev (9); OrzRozm C4v (5); ia nie ieſtem ſplugáwiony ánim iadł żdechliny/ ábo co zwierzę zágryzło BibRadz Ez 4/13 (8); niedufał Grekom áni Słowakom blisko siebie poddánym/ thakież Mácedonom álbo Włochom BielKron 245v (51); GrzegRóżn A2 (10); KochSat A4; KochZg A4v; KwiatKsiąż L4v (3); Mącz 251d (8); OrzQuin F3 (5); SarnUzn F4v; SienLek 118v (3); RejAp 4v (9); GórnDworz L8 (12); HistRzym 34 (2); RejPos 16 (38) RejPosWiecz_3 97 (3); BiałKat c (2); BielSat N3v; GrzegŚm 62 (3); KuczbKat 55 (14); y nie wiemy czo ná nas przypáść ma/ álbo co ſie z námi sſtánie. RejZwierc 66v (22); wiełkimi kámieńmi s nich z ręku ćiſkáią: thák iż ſie im zbroiá álbo przełbicá nie oprze BielSpr 45 (13); WujJud 34 (10); WujJudConf 42v (14); RejPosRozpr b4(4); RejPosWstaw [212] (7); BudBib Eccli 39/26 (6); Ale to nie grzeczy/ bo to nie Kurczętá álbo nie Gąśiętá/ żeby ié miáły ſtáré wodźić Strum P (11); BudNT 2.Cor 9/7 (7); CzechRozm 2v (40); KarnNap A4v (4); ModrzBaz 99 (28); SkarJedn 108 (3); Oczko 2 (4); KochPs 54; SkarŻyw 260 (8); MWilkHist I4v; StryjKron 161 (2); CzechEp 17(38); NiemObr 41 (4); GórnRozm M4v (6); KochWz 135; ReszPrz 51 (5); ReszHoz 124 (2); ReszList 147 (3); BielSjem 40; Zadnego weń vcżynku nie cżyń/ ty, corká twa, áni twoy syn/ ſługá twoy/, áni ſłużebnicá/ bydło, álbo ieśli maſz gośćiá. ArtKanc M6v (2); KochProp 5; PaprUp C2v; ActReg 17 (4); Calep 367a; GostGosp 2 (6); GostGospSieb +3v; ták niedowodnie tego ſwégo mniémánia popiéráią/ że y ſynów ich/ álbo potomká iákiégokolwiek właſnie miánowáć nieumieią KochCz 4; KochPij C2; GrabowSet H4; KochFrag 14 (3); OrzJan 119; LatHar 49 (9); KołakSzczęśl B4v (2); RybGęśli B3v; nie oddawáiąc złym zá złe/ ábo złáiánim zá złáiánie WujNT 1. Petr 3/9 (42); á nigdy im ſłowem álbo vczynkiem nie będźiemy ſie przećiwić. SarnStat 381 (180); PowodPr 42(4); SkarKaz 548a (2); SkarKazSej 694b; KlonFlis A2v.

Połączenia: »albo i«: Nie mowił trędowátemu/ álbo onemu co mu dziewká vmieráłá/ ábo y inſzym: przycżynię ſie zá tobą. RejAp 4v.

»albo też, takież« (17: 1): FalZioł V 36; HistAl G7; KromRozm III M2v; Yáko ſye rodzicy máyą ſtrzedz áby przed dzyecyęcyem [...] nic nyecudpego mowili/ álbo theż nye cżynili. GliczKsiąż D6v; LubPs H4; RejWiz 58; Leop Matth 5/18; OrzQuin Z2v; SarnUzn B8; RejZwierc 85v (2); CzechRozm 30 (2); ModrzBaz 105; Nie godźi ſię [...] gwałtownie hámowáć/ ábo też záś ná ſwą wiárę [...] kogo drugiego náciągáć. CzechEp 28; SarnStat 664 (3).

»albo też i«: [wyspy] nie były znáiome nigdy ſtárym ludziom/ żeglarzom/ kupcom/ álbo też y Aſtronomom BielKron 440v.

W połączeniu szeregowymalbowystępuje tylko przy ostatnim członie połączenia (39): FalZioł V 36 (2); Yuż niebedie wciele naſzym zkazenie/ zadnoſc/ gnuſnoſc/ niemoc/ mdloſc/ albo ciemnoſc/ ale będą ſwiecić ſprawiedliwy SeklKat R3 (2); KromRozm I F3v; MurzNT 11; MurzOrt B2; GliczKsiąż C6v; áby przyſyągł iáko niema śrebrá/ złotá/ gotowych pieniędzy/ álbo innego lepſzego fantu/ ktorym by dług mogł zápłáćić. GroicPorz q4v (4); KrowObr 44 (4); BibRadz Eccli 22/25 [= 27]; HistRzym 94v; RejPos 214 (2); KuczbKat 10; RejZwierc 14; CzechRozm 4 (2); ModrzBaz 94v; Oczko 26; CzechEp 76 (4); nie będźiemy ſpráwowáć/ vſtáwiáć/ y vmocniáć iákich przymiérz/ zapiſow/ ábo poſtánowienia SarnStat 1095 (9).

W połączeniach szeregowych wielokrotnych:

Przy członach połączenia szeregowego występuje wyłączniealbo”:

»albo ... albo« (6): Ná tem bowiem ieſt ſtan wáſz/ áby nie iedno Rzecżypoſpolitey od nieprzyiaćielá bronił: ále áby też temu zábiegał/ żeby oná ábo w obycżáioch/ ábo w práwách ſzkody iákiey domá niećierpiáłá. ModrzBaz 137 (4); LatHar 318; Nigdy otworzyśćiey Pan nie mowił/ áni dał iáśnieyſzego roſkazánia ábo o Krzćie S. ábo o naświętſzym Sákrámenćie/ iáko tu w tey ceremoniey nog vmywánia. WujNT 361.

»... albo ... albo« (58); PatKaz III 119 cf »albo ... ani«; niemaſz żadnych ludzi dziwnych ze pſimi głowami, albo o iednym oku albo o dwu głowach. MiechGlab 63; SeklWyzn c2; KromRozm III C3 (3); LubPs ddv; GroicPorz p2; KrowObr 50v (2); Niemáſz ktoby zwiáſtował/ álbo opowiedział/ álbo ktoby ſluchał powieśći wáſzych. Leop Is 41/26(2); BielKron 244 (2); GrzegRóżn Bv (5); OrzQuin Vv; RejAp 4v cf »albo i«; RejPos 235 (3); BiałKat 141; RejZwierc 23; BielSpr 63v (2); WujJud 128v; WujJudConf 146 (2); RejPosWstaw [110 2v]; Strum F2; CzechRozm 48v; ModrzBaz 50v; CzechEp 30; NiemObr 101; ReszPrz 100; WerGośc 286; OrzJan 118; Boć to nie ieſt rzecż niepodobna twoiey wſzechmocnośći: álbo nieprzyſtoyna twey ſpráwiedliwośći: ábo niezwykła twoiey łáſkáwośći. LatHar 154 (2); WujNT Eph 5/27 (2); áni żaden nie ma ſie ważyć tákowégo w dóm puſczáć/ álbo przechowywáć/ álbo mu iákich potrzeb ku żywności y przyodźianiu dodawáć. SarnStat 204 (14).

»... albo ... albo ...« [kilkakrotne] (14) [trzykrotne (6), czterokrotne (5), pięciokrotne (2), sześciokrotne (1)]: SeklWyzn c2v; pewnye á nye omylnye koſcyoł boży poznáć mamy/ nye wedle dumy Melánchtoná/ álbo Angyelſkich zbyegow/ álbo Cáluiná/ álbo Lutherá/ álbo Huſsá/ álbo Viklewá/ ále wedle [...] náuki ápoſtolſkyey KromRozm III Q2v (2); KrowObr 32v; OrzRozm E4; GrzegRóżn A4v (2); RejPos 351v; BudBib 1.Mach 14/44; BudNT 1.Cor 5/10; KarnNap F4v; ModrzBaz 19; Gdyż między ſobą nie karnych ábo łákomcy/ ábo zwaycy/ ábo vpornych w iákiey złośći etc. nie ćierpimy CzechEp 61; WujNT Col 2/16.

W połączeniach szeregowych obokalbowystępujeani”,,,i”:

»ani ... albo« (40): FalZioł V 68v (2); SeklWyzn d4v; KromRozm I Bv (4); MurzHist D4 (3); áby rodzicy nye zápalonem gnyewem/ áni s popędliwą furią/ álbo też z yákim okruthnym á bárzo ſrogim karánim [...] dzyeći ſwych doglądáli. GliczKsiąż F8v; KrowObr 76; UstPraw C; GrzegRóżn D3v; Mącz 446 c; RejPos 165 (2); RejZwierc 267v; WujJud 238; CzechRozm 69v (6); Krol niechay niema wiele koni/ áni wiele żon/ ábo śrebrá y złotá. ModrzBaz 75v; StryjKron 667; CzechEp 20 (2); NiemObr 71; KochDz 108; ReszPrz 101; WujNT 787; SarnStat 385 (9).

»albo ... ani« (5): KrowObr 32v; WujNT Act 20/33; ich [komisarzy] ſądów [...] nie mamy przekázowáć/ y innych knim Aſseſſorow ábo drugich Kommiſſarzów/ áni Rewizorów po vczynieniu gránic/ będziem náznáczáć SarnStat 841 (2); SkarKazSej 694b.

»albo ... albo ... ani«: Nye myala teſz [włosów] rzatkych albo barzo myąkkych albo myąſſych any teze prauye byalych PatKaz III 119.

»albo ... ani ... ani ... ani«: Nie będziećie go ieść thylko przez ieden dźień/ ábo przez dwá/ áni przez pięć/ áni przez dźieſięć/ áni przez dwádźieſćiá. BibRadz Num 11/19.

»ani ... albo ... albo«: niechay nie będźie áni pomieniono miedzy wámi [...]: áni ſproſność/ ábo głupia mowá/ ábo żártowanie WujNT Eph 5/4.

»ani ... ani ... albo« (7); MurzNT 3v; BielKron 153v (2); Yágody winne które áni białe áni też czarne álbo czerwone ſą ále yákoby Brónátney fárby Mącz 154c; Oczko A3v; SarnStat 884 (2).

»ani ... ani ... ani ... albo«: Przetho wam da Pan mięſá byśćie iedli nie ieden dźień/ áni dwa/ áni pięć/ áni dzieśięć/ ábo dwádzieśćiá Leop Num 11/19; RejZwierc 32.

»ani ... ani ... ani ... ani ... albo«: iż nie Licurgus/ nie Solon/ nie Moyzeſz/ nie Archányoł/ áni Anyoł/ áni żaden z Pátryárchow/ áni z Prorokow/ áni z Apoſtołow/ álbo z ludźi; ále Swięty z świętych WerKaz 281.

»albo ... albo ... i«: gdźieby niemogł mieć Swiádkow/ álbo Vrzędownych Liſtow pod Pieczęćią/ álbo Kſyąg Vrzędowych/ y innych ważnych dowodow GroicPorz aa.

»albo ... i ... albo«: ábyście [...] ſobie nieutzynili rytego podobieńſtwa/ albo Obras męſki/ álbo niewieśći y podobieńſtwo wſzelkich zwierząt ktore ſą ná ziemi/ álbo ptákow/ ktore pod niebem latáią/ y gádziny która ſię ruſza ná ziemi/ álbo ryb/ ktore mięſſkáią pod ziemią w wodzie. KrowObr 111.

c. Treści członów alternatywy wzajemnie się wykluczają; aut, vel Vulg (517): MetrKor 34/134v (3); BierEz R2 (2); OpecŻyw 156 (2); GlabGad K7v (25); RejRozpr F3v; ComCrac 13; SeklWyzn Cv (2); RejJóz O5; LibLeg 11/184v; RejKup i4; Poſlimy poſlá Dáriuſowi mowiąc mu áby ſnámi boiował álbo ſie niechay podda pod moc walcżących HistAl E8v (3); KromRozm I K4v (3); MurzHist C3 (2); To oboye błąd/ álbo ya nyerozumyem (‒) Yedno z tego dwoygá. KromRozm II b4; KromRozm III 17; Diar 49 (5); BielKom C8v (3); GliczKsiąż B8; GroicPorz rv (5); KrowObr 236v (2); RejWiz 88v; Leop Lev 13/59 (4); BibRadz Ioan 7/17; BielKron 250 (11); OrzQuin F4; RejAp 192v; GórnDworz Ff2v (2); áby [...] przedał/ ábo [...] precż iáchał. HistRzym 68; RejPos 216v; KuczbKat 5 (2); WujJud 127; WujJudConf 24; BudBib ler 40/5; CzechRozm 181v; PaprPan B3v; ModrzBaz 83 (2); SkarJedn 71; Oczko 31; KochPs 38; SkarŻyw 397 (4); MWilkHist I3v; CzechEp 56 (2); GórnRozm B2; Przetoż o ſzcżęśliwa duſzo/ te wierſze ná grobie Prziymi z wdźięcżnością odemnie/ álbo wſtań piſz ſobie. KlonŻal D4; KochMRot B2v; ReszList 155; ActReg 82; GostGosp 84; GrabowSet Bv (2); WujNT 52 (6); PowodPr 47 (2); SkarKaz 610b; CiekPotr 92; KlonWor 25.

Połączenia: »albo też« (3): A tako ie bije aż go ſmierć zaydzie, albo go też żona zabije. FalZioł IV 29c; BibRadz Iudic 8/10; álbo im da PanBog o co go proſzą [...] álbo też nie da KuczbKat 410.

»albo więc« (5): niecháiże ktęmu nieprzyſtępuie przeklęta złość ducha/ abo Więc iuż bądź piekła pewien MurzHist N4; Leop Dan 14/11; GrzegRóżn B2v; CzechRozm 18 cf »albo ... albo«; ábo ofiáruy Bogom nieśmiertelnym [...] ábo więc ná męki ktorymi złocżyńce karzą/ potepion [!] będzieſz. SkarŻyw 428; OrzJan 10.

»albo ... albo« (182); BierEz D4v; obierzcie ſobie s tych dwu iednégo/ albo Iezuſa Nazarańſkiégo/ albo Barabáſſa zboycę złégo. OpecŻyw 124; PatKaz III 117; BielŻyw 32 (4); GlabGad E5v (4); RejRozpr B; ComCrac 20; ZapWar 1545 nr 2646; LibLeg 11/139v; RejKup i2 (2); HistAl B5; MurzHist C2v (4); MurzNT Matth 6/24; KromRozm III G; Diar 45 (3); DiarDop 98 (5); GliczKsiąż C2 (5);GroicPorz b4 (4); KrowObr C2v (5); A ſkoro duſzá s ciáłá wnet oſądzon będzyeſz/ Albo z námi álbo tám z Anyoły oſiędzyeſz RejWiz 164; Leop 2.Mach 15/40; Albo tedy drugi raz ſię tám z nowu krzći/ ieſli náſz krzeſt gániſz: álbo gánić go przeſtáń OrzList b (3); RejZwierz 40 (2); bo kożdy w Polſzczce Vrząd/ álbo ieſt Duchowny/ álbo Swiecki OrzRozm I3 (5); BibRadz 1.Mach 4/35 (2); BielKron 36v (13); GrzegRóżn B2v; Albo tedi przywroćcie ſtare obycżaie/ A iuż tenże poſtępek prawny niech zoſtaie: Albo ieſli wam barziey k myſli wiek dziſieyſzi Vcżińcieſz iuż i Statut cżaſom przyſtoynieyſzi. KochSat B2v; KwiatKsiąż N2v; Obstinaverunt animis vincere aut mori, Ná to ſie vpárli álbo zwyciężić abo vmrzeć. Mącz 257c (6); OrzQuin K2v (4); Abo nie práwy twoy Bog/ ábo mu nie wierzyſz Prot Cv (2); SarnUzn D; SienLek 12v; RejAp 42v (4); GórnDworz D4v (10); HistRzym 19 (2);RejPos 253 (4); BiałKat 383v; BielSat L4v; KuczbKat 410 cf »albo też« (3); RejZwierc 234v (6); BielSpr 46; WujJud 65; CzechRozm 23v (3); KarnNap E3; Dałby to Bog/ żebych tu álbo ia ſkłámał/ álboby tákowe ſchadzki nigdy niebywáły. ModrzBaz 54v (5); Bo nic trzećiego nie máſz/ iedno ábo ieſt przy prawdziwey oblubieńcy/ abo przy nie vcżćiwey nierządnicy: ábo ieſt Chryſtuſowym/ ábo ſzátáńſkim cżłonkiem SkarJedn 38 (5); Won cżas iuz prozny rozmyſł: bo iuż ábo ſię bić Abo vćiekáć trzebá: trzećiego nic niemáſz. KochOdpr D; SkarŻyw 40 (11); KochFr 42 (4); GórnRozm C2v marg (2); WerKaz 284; WisznTr 10; BielSjem 28; KochPam 81; KochPieś 64; PudłFr 50 (2); ZawJeft 29 (2); ActReg 4v (2); KochFrag 25; ze dwoygá rzeczy iedná tylko zoſtáie/ ábo zwyciężyć ábo vmrzéć á nád to nic trzećiégo OrzJan 86(3); WujNT 52 (4); WysKaz 20 (3); SarnStat 486; KmitaSpit B3v; PowodPr 81 (4);SkarKaz 4a; CiekPotr 79; GosłCast 48; SkarKazSej 667b (2); KlonWor 74.

»albo ... lub«: boday ty mnie byłá Albo nie vmiéráłá/ lub ſye nie rodźiłá. KochTr 12.a.

α. W znaczeniuinaczejwprowadza zdanie ukazujące skutek niewypełnienia żądania lub niespełnienia warunków wyrażonych w poprzednim zdaniu (5):OrzRozm Gv; Wypełń vſtáwę / ábo vmrzeſz. HistRzym 98v; áni znák zoſtánie mieſzkánia iego / á w nędzy zeydzie potomſtwo iego / áboby ſie Páńſkie ſłowo muśiáło wſpak obroćić. RejPos 72v; KochOdpr Cv; tedyćby iego Kronika muſiáła być ſobie przećiwna / álboby Gedymin muſiał walczyć w właſney ſwey oſobie zmartwych wſtawſzy StryjKron 380.
2. Między treściami członów zachodzi stosunek pytajno-rozłączny; an, aut, utrum ... an Vulg (434) GlabGad H4v; A czáſem drudzy nieznáią Czego im więc nálewáią Ipokrás ábo Trywijał Co on dba gdy ſſyię nálał RejRozpr G3v; RejKupSekl a5v; HistAl Ev; GliczKsiąż F2v; GroicPorz v(3); Boć to łácno rozeznáć cżarno álbo biáło RejWiz 76; Leop 2.Par 14/11; RejFig Aa6; RejZwierz 101; BielKron 92; KochSat B4; HistRzym 25v; A któż tu w tym winien będźie/ Pan że nieopátrznie budował/ ábo Vrzędnik co nie nie rozumié Strum L4 (2); BudNT Ioann 18/34 (2); Wydáć/ ábo nie wydáć/ w tym rozmyſłu trzebá. KochOdpr B3v; KochFr 108; WujNT zzzz4; SarnStat 841 (5); Y niewiemy teraz zápewne/ ieſliſmy y w nawiętſzych cnotách duchownych/ łáſki ábo gniewu godni. SkarKaz 352b (2).

W połączeniach szeregowych:

Przy członach połączenia występuje wyłączniealbo”:

»albo ... albo« (11): Ale powiedz mi proſzę ćię? álbo Kryſtus ieſt doſtátetzny/ wietzny/ y iedyny iednatz/ y przytzyńcá/ álbo nie ieſt? KrowObr 209 (3); BibRadz I 7; BielKron 85v (2); iáko ſie ſpráwował álbo zle álbo dobrze zá żywotá ſwego. RejAp 194; RejZwierc 166v; WujJudConf 64; BudNT 1.Cor 14/37; SkarŻyw 197.

»albo ... albo ... albo« (2): RejJóz B4; [radzili co mają czynić] álbo ruſzyć ſie do domow/ álbo przymierze do cżaſu wźiąć/ álbo bitwę zwieść BielKron 228.

Przy członach połączenia szeregowego występują obokalboinne wskaźniki zespolenia:

»acz ... albo« (2): A coſz ná tym ácz będą wyyęte álbo nie. Mącz 430a (2).

»czyli ... albo« (4): BielKom F7v; Krolowie źiemſcy od kogo biorą cłá y cżyńſz? cżyli od ſynow ſwoich ábo od obcych? [a filiis suis an ab alienis] BibRadz Matth 17/25; JanNKar D2 (2).

»izaż ... albo«: Izaſz Páweł zá wás vmętzon ieſt álbośćie ſię w imię Páwłowe pokrzćili? KrowObr 15v.

»jako ... albo« (6): trzebá dobrze rozumieć prochowi iáko mocny albo ſłáby BielSpr 73; WujJud Nn6v (2); Iáko Bog mieſzka ábo nie w kośćielech. WujNT 424 marg (3).

»jeśli ... albo« (292): BierEz B2v (2); PatKaz I 11v; ſpytal by tu yeſzly byla tluſta a czyelyſta abo ſucha PatKaz III 118v (2); HistJóz C2v (2); FalZioł IV 53c (4); Czo zdrowſzego żołądkowi, ieſtli karmia albo picie. GlabGad E8 (20); MiechGlab 68; atham V. C. M. bysye doſwyaczel yezly by ye karano abo nye LibLeg 9/54 (8); SeklWyzn Cv (3); LibMal 1548/145 (3); HistAl K2; ZapWar 1550 nr 2666; MurzHist G2 (3); KromRozm II a3v (2); Diar 96; BielKom E2v (2); GliczKsiąż P7; GroicPorz e2v (14); KrowObr 53 (38); RejWiz 117 (3); OrzList e4; UstPraw K2v; RejZwierz A2v; OrzRozm Dv (3); BibRadz II 90c marg (4); BielKron 37 (22); GrzegRóżn F3v (2); KwiatKsiąż Nv; Utrum ne vestra ea an nostra culpa est Yeśli my álbo wy yeſteście w tym winni. Mącz 510a (8); OrzQuin K4; SienLek 151v (16); RejAp 170 (2); GórnDworz Gv (4); HistRzym 54 (3); RejPos 147(8); BiałKat 223v (2); GrzegŚm 46; KuczbKat 70 (3); RejZwierc 46 (11); BielSpr 8v (3); WujJud 73 (9); BudBib 4.Esdr 4/43 (2); CzechRozm 69v (13); ModrzBaz 110v (5); SkarJedn 345; Oczko 12v (4); ZapKościer 12; ſwárzyli ſie o to/ ieſliby iáycá álbo ptacy pierwey były ſtworzone StryjKron 1 (2); CzechEp 15 (5); CzechEpPOrz x; GórnRozm N; KochWz 135; ReszPrz 53 (5); ReszList 191; WerGośc 246; WerKaz 299; ArtKanc Q5; KochWr 40; ActReg 12 (2); GostGosp 24 (2); LatHar 665 (2); WujNT 649 (10); JanNKar D2v (2); SarnStat 291 (7); SkarKaz 274b (2); CiekPotr 65 (2); SkarKazSej 707a.

»jeśli ... albo ... albo« (6): około ktorych lat/ yeſliże we cżterzy/ álbo w pyęć/ álbo w ſiedm/ ná to ſpołek zgodzić [...] ſie nye mogli. GliczKsiąż I5; BielKron 433v (2); KuczbKat 185 (2); Oczko 26 (2); GórnRozm Lv; Iáko kto ná cudnie málowány obraz pátrzy/ o málarzu wie: ále ieſli ieſt Włoch ábo Hiſzpan ábo Polak [...] domyślić ſię nie może SkarKaz 274b.

»jeśli ... albo ... albo ... albo«: yakyey byla baruy na ſkorze [...] yeſzly baley albo czyarney albo czeruoney abo ſzmyeſzaney PatKaz III 119.

»jeśli ... jeśli ... jeśli ... albo«: myſliwiec poźrzawſzy ná pſá/ ná ptáka/ iuż hnet wie czo w nim wre/ ieſli rącży/ ieſli łucżny/ ieſli łowny/ ábo gniewliwy GórnDworz L15.

»jeśli ... czy ... albo«: liczbá záś która zá literą ſtoi/ vkázuieć figurę: ieſli pierwſza czy wtora álbo trzećia/ ná ſtronie kárty. SienLek 197.

»jeśli ... (czy) ... czyli ... albo« (3): Ieſt theż thám wielkie przeſládowánie [...] nie wiedziec od cżego/ ieſli od ryb wielkich cżyli od pokus albo od źwierzow BielKron 294v; GórnDworz F4; WujJud 165.

»-li ... albo« (54): BierEz P4v (2); LibLeg 11/141 v; ComCrac 19; Nierozumiem czo mam czynić Mam ly mowyć albo mylczeć. RejKup g2v; GroicPorz C2v (2); KrowObr 12v; RejWiz 4v; OrzRozm R2v (2); BibRadz 2.Sam [Reg] 17/6; BielKron 82 (2); Ioco ne an serio Smiechemli álbo wprawdźie to mowi nie rozumiem. Mącz 174a (3); SienLek 44 (2); RejAp 35; GórnDworz T4v (6); HistRzym 128; RejPos 250; BudBib I b2; BudNT Matth 11/3 (2); CzechRozm 245v; Oczko 17v; SkarŻyw 75 (2); CzechEp 95 (3); [elekcja] dobráli ieſt/ álbo zła/ czás to pokaże GórnRozm A2v; WerGośc 245; ActReg 47 (3); GórnTroas 24 (2); WujNT 168 marg (4); SarnStat 780(3); CiekPotr B3v (2).

»albo ... li«: Mniey/ ábo więcey rownali też lidzbá Oboygá/ korzyść nie wielka to wiedzieć. KochOdpr B2v.

»-li ... -li ... jeśli ... albo«: náturzeli/ ćwiczeniuli/ ieſli też fortunie/ álbo tym wſzyſtkim záraz/ przypiſáć to potrzebá/ mówić nie rzecz moiá Oczko A3v.

3. Określa stosunek włączny między składnikami i zdaniami (6178):
a. W szeregach synonimicznych (5452): ListRzeź (3); PowUrb I; yeſthliby ktho [...] dzyewką wziąl. po dobri woly abo dobrowolnye MetrKor 40/821 (7); ſiąwſſy s ſwé glowy podwikę/ albo rąbek vbogi OpecŻyw 15v (26); PatKaz I 17; PatKaz II 27v (7); PatKaz III 93 (12); Gęſy chlew albo koćyec. Murm 83 (72); ZapWar 1536 nr 2453 (9); O bárwach albo máſciach. Mymer1 19; HistJóz B4; BartBydg 15 (7); [ślaz] ieſt dwoiaki/ domowy albo ogrodny á drugi polny kthory zową wyſoki ſlaz FalZioł I 81 a (143); BielŻyw 45 (2); BielŻywGlab nlb 13; cżłowiek oglądnąwſzi ſie w zrzadle albo w zwierciadle GlabGad B6v (37); MiechGlab 70 (32); KłosAlg A3 (2); WróbŻołt 7/6 (5); LibLeg 11/155 (8); RejPs 188v; NA oſtatku pythan ieſth przeczo abo dlya czego Cunrathowy thak barzo layal LibMal 1543/70v; ComCrac 17 (6); SeklWyzn d3v (4); ConPiotr 30v; ZapWar 1545 nr 2646; Argumentum albo Summa tich kxiążek. SeklKat A6 (17); HistAl Hv (17); Toć nye ſą ſkutki miłoſći/ áni pokoyu/ álbo zgody ktore dwye rzeczy ſlowo Boże náwyęcey [...] záleca. KromRozm I B4v (30); MurzHist Q3v; MurzNT 33v (48); MurzOrt B; Abowyem nye yeſtći koſcyoł álbo zbor krzeſciyáńſki yáko ine zebránya KromRozm II a4v (63); KromRozm III K (116); Diar 53 (2); BielKom G5 (5); Słowo to Prokurator ábo rzecżnik yeſt známyenite á wyelkye. GliczKsiąż N4v (48); LubPs G4 marg (15); GroicPorz f3 (33); niemożeſz tego vkázáć aby Pan Kryſtus iákie Exorciſtas álbo Záklinátze vſtáwił KrowObr 121v (169); RejWiz 115v (3); Leop Lev 19/36 (25); OrzList b4; O tych co ſię tułaią á przybieráią álbo przykradáią UstPraw 13 (8); LeszczRzecz A3v; RejFig Aa2; RejZwierz aa (2); WyprKr 74v (27); Goski A2v (2); OrzRozm B3v (8); Barwá tá płowa ábo czerwona znáczy grzech Kośćiołá BibRadz I 88v marg (23); Powiáty álbo źiemice Fráncuskie ſą ty BielKron 28lv (542); GrzegRóżn Lv (60); KochSat kt (2); KwiatKsiąż I (31); Climax, Drab’ álbo wſchód. Mącz 57b; Horizon, Krés álbo cyrkiel na niebie Mącz 158b; Handſchrifft álbo zapis ręki ſwey Mącz 374d (1430); OrzQuin G4 (9); Prot kt (2); A to ſłowo Eſſentia álbo Iſtność znácży nam plenam plenitudinem Deitatis SarnUzn B4v (20); Znák pulſowégo álbo ſkokowégo tępánia SienLek T3 (181); SienLekAndr a3v; LeovPrzep H2 (2); RejAp 60v (62); żárt ábo kuńſztowna poſługá nic inego nie ieſt/ iedno iákieś oſzukánie przyiacielſkie GórnDworz S3v(14); Pręt álbo ſtáiánié maſz miéć na piąćinaśćie miar álbo laſk GrzepGeom L4v(24); RejPos 305 (51); Pan Kryſtus [...] mieſzka ábo ieſt w nas RejPosWiecz2 91 (18); RejPosWiecz3 96v (12); Wierzę Kośćiół święty poſpolity álbo powſzechny BiałKat 116 (28); Pocżynáią ſie Lándwoythowſtwá álbo Klucze/ możeſz y ſtároſtwem názwáć KwiatOpis A4(20); GrzegŚm A3v (27); KuczbKat 125 (34); y noż oſtrzeyſzy kiedy go ogniwkiem álbo muſadkiem pociągną. RejZwierc 112v (23); Klawa álbo Kiloff. BielSpr 5 marg (47); WujJud 29v (120); WujJudConf 15 (51); RejPosRozpr b4v (14); Trzeźwość ábo mierność duſzna. RejPosWstaw [212] marg (13); BudBib I B2v (28); BudBibKaw A2; Strum E3 (11); BiałKaz E2v; A oná rzecż (álbo mowa) ciáłem byłá. BudNT Cv (49); StryjWjaz C4v; CzechRozm 5v (122); PaprPan Ddv (2); KarnNap B (6); Abowiem wtem towárzyſtwie/ ábo ſpolnem mieſzkániu ludzkiem [in societate hac]/ każdy cżłowiek obycżáie ſwoie ma ModrzBaz 4v (157); SkarJedn 47 (42); KochOdpr C4; Oczko 23v (18); ZapKościer 2 (8); Calag 378a; wypuśćił z śiebie dwoy narod/ ieden świecki ábo ludzki/ á drugi duchowny ábo Boſki. SkarŻyw 268 (67); KochTr 20; [dał] Tęczę álbo Duhę ná Niebie rumiánobrunatną StryjKron 6 (188); CzechEp x3v (108); A záśie Izmáelá z niewolnice vrodzonego/ figurą ábo kſztałtem/ wſzytkich ćieleśnikow vkázuie NiemObr 12 (7); ReszPrz 30 (22); Ieſt tákże Plebániy álbo Fárſkich kośćiołow 120. ReszHoz 115 (3); ReszList 141 (3); WerKaz 281 (2); ArtKanc kt; PaprUp E4v (5); ActReg 156; AEquaeuus ‒ Rownich albo, Iednich lat. Calep 34a (51); Robotá Kmiotkow/ to dochod álbo intratá nawiętſza w Polſcże wſzędy GostGosp 6 (10); GostGospSieb +2v (5); Phil O3 (2); GórnTroas 23; KochCz B; Nie zániecháły ſię też do końcá y Ráie duſzne/ álbo Hortuluſy ſtáre LatHar +7v (50); KołakCath C4v; KołakSzczęśl Cv; y dla tegoż ie zowią Kátholickimi/ to ieſt powſzechnymi/ ábo do wſzech w obec. WujNT 516 (202); WysKaz 17 (5); JanNKar C2 (8); SarnStat 1058 (194); GrabPospR Mv; KlonKr A2 (6); KmitaSpit A2 (2); Bo Kroleſtwá miewáią też periodos ábo kreſy ſwoie. PowodPr 75 (48); SkarKaz 39a (26); VotSzl A2 (2); PaxLiz A4 (2); SkarKazSej 677a (9); HIPPIAS Filozof/ ná onym zieźdźie/ ábo Seymie/ [...] chwalił ſię iáwnie KlonFlis A2(32); Mátthiaſzki/ ábo Krucżki. KlonWor 12 marg (7); SzarzRyt A (3).
b. W szeregach, których człon drugi uściśla, modyfikuje lub objaśnia, komentuje treść członu pierwszego (726): MetrKor 34/134 (3); March1 Av; BYl w Kafarnaum Centurio/ to ieſt ſetnik/ albo pán ktory miál pod ſobą ſto rycérzow. OpecŻyw 42v (9); OpecŻywSandP ktv; OpecŻywSandR II; ZapWar 1522 nr 2276 (3); PatKaz II 67(2); PatKaz III 107v; Sukyenyce/ álbo gdzye kupieckye rzeczy przedáyą Murm 25 (3); HistJóz Av; O Mleku y o Mamcze/ Albo iako długo ma byc dziecię doiono. FalZioł V 36v (14); GlabGad G6; MiechGlab 25 (2); WróbŻołt qq7; RejPs 136 (2); ComCrac 17; LibLeg 11/166; SeklWyzn o3v; SeklKat T4 (2); HistAl C2v (3); KromRozm I D2 (2); MurzNT 3v; KromRozm II e4v (3); KromRozm III K6v (4); á yeſliby obycżáyow nyemyał/ [...] wyęcey zbędzye niż nábędzye/ álbo wyęcey zgłupyeye niżby rozumu nábył. GliczKsiąż L7v (7); wiele ludźi dla ták wielkiego koſztu y nakłádow/ opuſzczáli ſpráwiedliwoſć ſwoię/ [...] dla koſztu álbo łupieſtwá Prokuratorſkiego/ nie Sądowego GroicPorz e4v (5); Iáko Zwony krzći álbo cżáruie. KrowObr 103 (21); Leop 3.Reg 7/13 (2); OrzList a4; UstPraw K3; BibRadz I 6v (8); Wiek wtory ſwiátá pocżyna ſie od Noego álbo od potopu BielKron 5v (28); GrzegRożn B (36); KwiatKsiąż I2v (4); lurulentus panis, Chleb polewką polány/ álbo proſto Poliewká s chlebem. Mącz 179b; Stárſzy Bóg niż święty Marćin/ álbo dáleko lepiey yeſt ſam przes ſie ſwey rzeczy doyźrzec/ niżli ſie ná kogo ſpuſzczáć. Mącz 258b (53); OrzQuin M4 (2); thák że Ociec s ſwym Synem miłym álbo s ſwą / Mądroſcią/ y z onym ogniem pałáiącym/ to ieſt Duchem ſwiętym SarnUzn B4v (3); SienLek 72v (5); LeovPrzep I3v; RejAp 170v (15); wolą tho/ iżby lud wſzytek Boży zginął/ niż áby namniey co ſwego (ábo nie ſwego/ bo ná ſwiecie nikt nie ma właſnośći) dla zgody vpuśćić mieli. GórnDworz Ii4v(2); GrzepGeom Gv; RejPos 79v (8); RejPosWiecz2 95; RejPosWiecz3 97 (2); BiałKat 215v (6); GrzegŚm 23 (6); KuczbKat kt(7); Apophtegmatá álbo wirſze ná rozmáite gmáchy ná Ratuſze/ ná groby/ ná łyſzki. RejZwierc B4(9); BielSpr 22v; MWilkHist A2; WujJud 88 (10); WujJudConf 12v (6); RejPosRozpr b4v (3); RejPosWstaw [212] (4); BudBib I 294a marg (2); Strum E2; BiałKaz E2 (2); BudNT Cv; Wywody Dwoycżakow/ ábo tych co ták trzymáią/ że ſie ſyn Boży vrodził ná niebie bes mátki/ á ná ziemi bes Oycá. CzechRozm Av (55); PaprPan Gv; tám bywaią Miáſtá ábo mnoſtwo domow/ vlicámi porządnie ſádzone ModrzBaz 2v (5); SkarJedn 33 (3); Oczko 20 (2); SkarŻyw 52 (8); ZapKościer 10 (4); StryjKron 442 (3); CzechEp 383 (34); NiemObr 8; GórnRozm Ev (2); ReszPrz 105; WisznTr 30; PROPORZEC Albo Hółd Pruſki KochProp kt; PaprUp kt; ActReg 161 (2); Lychnuchus ‒ Lichtarz albo to czokolwiek ſwiecze trzima. Calep 622a (8); GostGosp 150; Phil B; KochCn B4v; KochFrag kt; OrzJan 5; LatHar 199 marg(6); KołakCath B2 (3); ma w ſobie śiedm liſtow Chriſtá Páná [...] do śiedmi kośćiołow w Azyey/ ábo (co wſzytko zá iedno) do śiedmi Biſkupow onych kośćiołow WujNT 837 (37); JanNKar C2v; przed tą Vnią/ábo ieſcze nim Iágełło był wźięt na króleſtwo Polſkie SarnStat 1005 (22); WitosłLut A5v; PowodPr 6 (16); SkarKaz 312a (3); VotSzl B3; CzahTr H3v; GosłCast kt (3); SkarKazSej 669b (6); KlonFlis F (2); KlonWor 15 (2).

Połączenia: »albo lepiej« (4): Iż gdy oná vmrze przywianek piérwſzégo mężá zmárłégo przypádnie/ álbo lepiéy wróći ſie potomkóm piérwſzégo mężá. SarnStat 634 (4).

»albo prawdziwiej« (2): przez którą [swawolą] oni álbo prawdźiwiéy przez gnuſność nieiáką [...] zániechawſzy domów ſwych/ w vpraſzániu Iáłmużny oſtátek żywotá ſwégo pokłádáią SarnStat 927 (2).

»albo raczej« (117): MurzOrt B3; BibRadz Gal 4/9; Dwá cyrklá ná niebie ná których ſie słóńce obráca álbo ráczej prziwráca y odwrácá. Mącz 466c (2); GrzegŚm A2v; powiem tu kilká Artykułow ábo rácżey bluźnierſtw iego WujJud 217v (2); KochList 2; BudBib I Cv (3); Strum A3v; naydzieſz ſię cżemu śmiać álbo rádſzey cżego żáłowáć. BudNT c2 (2); bárzo pierwſzemu rozdziałowi/ ábo rádſzey tym ktorzy gi naprzod vcżynili ieſt przećiwny. CzechRozm 98v (13); To niech będźie doſyć o wolnośći/ ábo rádſzey o wielkiey á nieznośney roſpuſtnośći. ModrzBaz 141v (8); SkarJedn 266 (2); KochOdpr A2 (2); Zywot S. Blezylle wdowy: abo rácżey poćiechá y namowa do rodzicow SkarŻyw 195 (13); Orſzula Kochanowska tv lezy: Kochanie oycowe, albo raczey placz y narzekanie KochTr 13; StryjKron 160 (2); CzechEp x2v (19); NiemObr 22 (5); ReszPrz 61 (2); WerGośc 242; KochPieś kt; PaprUp E4; ActReg 54 (2); KochPij C4; OrzJan 83; PRzeżegnánie Stołu/ ábo rácżey tych rzecży/ ktorych z łáſki Bożey pożywamy ná ſtole LatHar 56 (2); GVVIAZDA która ſpádła z niebá Szátan ábo raczey Luter. WujNT Yyyyy4 (13); JanNKar C2v (4); SarnStat 1255; SkarKaz 577a; SkarKazSej 666a (4); KlonFlis A2v (3); Elephánt ręką ſwoią/ ábo rádniey pyſkiem Chce ſię z Smoku wywięzać KlonWor 75.

»albo snadź«: powiédz mi/ Mikoſzu/ W on czás/ gdyś kotá ćiągnął/ ábo ſnadź kot ćiebie Gdźieś był ſtryczków ták prędko doſtał ku potrzebie? KochFr 94.

»albo właśniej« (7): Murm 120; KromRozm III B5v (2); oné krześćiáńſkié woyſká/ álbo właſniéy ćmy zebránych zakonników KochWr 22; pogánſkie na krześćiány tyráńſtwo/ modlitwámi ábo właſniey przeklęctwem ſwym [...] forytuie PowodPr 36 (3).

Przy zdaniach wtrąconych typu: albo właśniej rzeknę, jako mówią itp.: (23): KromRozm I P3v (3); KromRozm II b2v (2); A przeto yedno my ſámi krzeſćiyánye z żydow y pogánow zebráni/ álbo iż właſnyey rzeknę wybráni KromRozm III B5v; GliczKsiąż G2v; OrzQuin V2v; iż náuká włoſnie należy duſzy/ ábo ták rzekę vmyſłowi/ á rycerſkie rzemięſło ciáłu. GórnDworz G7v (2); Mieſzkáć tedy/ ábo iż ták lepiey rzecżemy/ być w Pánu Kriſtuſie/ ile w Bogu tylko/ ták to obacżemy. RejPosWiecz_2 91; WujJud 33; Mnożyły ſie [...] zyſki/ álbo iáko mowią/ obławiáli ſie zyſki wielkimi. WujJudConf 230 (2); RejPosWstaw [21 2]; BudBib I 219; CzechRozm 83v; A ogień iáko być może przez pábulum ſwoiégo? álbo znáczniéy mówiąc przez ónéy máteryéy/ któréyby ſye iąć miał? Oczko 6; przeto lekki/ albo rzeknę lékárſki/ obiad ziadſzy/ wiecżerzą niechay trochę więtſzą ié Oczko 24v (3); CzechEp 286 (4); ZawJeft 32; KochCzJan A2v; LatHar 580.

4. Określa stosunek przyczynowy (10): A przetoſz gdy począla ſyą wzyuoczye ſzwyątey anny nyedotknąl ſyą yey grzech zadny abo a to laska ducha ſzwyątego ſprauyla yeſcze przeth uyeky. PatKaz II 66; PAzdziernika mieſiącza ptacztwo y cżwornok zwierzęta y inne pożytecżne ieſt/ krom raka/ albo tedy bywa ranion á nakażon od morzkiego gadu. FalZioł V 48v, 54; a tak tim pan twoy niechay nieg[r]ozy abowye pan moy yako Thvreczkii Czeſſarz odprawyl poſli pana twego LibLeg 10/155, 11/165; napirwey yudas zbrácyą wſſedł do Iozefa a bo yeſſtze był zonego myeſca nieodſſedł HistJóz D2v; Y nie marniem iſcie tych pieniędzy obroćił Czom zań dał/ abom ſobie wiele praczey skroćił RejJóz G3; Iuż odłoſcie na ſtronę iną wſzytką radę Abom ia tu was proſił na dobrą bieſiadę. RejJóz O2v, H7, O8v.
** Pozycja słownikowa (9): Seu disiunctiva particula, Albo/ Bądź Acz. Mącz 390a; Sive Coniunctio. Albo Acz Mącz 390d; Vel coniunctio disiunctiva Albo Mącz 478a; Aut vero. Albo też Mącz 485b; Aut ‒ Albo. Calep 118b; Seu – Albo. Calep 975b; Sive ‒ Ieſtl, albo, bądz, chocziaſz. Calep 986a; Ve ‒ Albo. Calep 1104b; Vel ‒ Albo. Calep 1106a.
** Dubia (7):
a. Może w znaczeniuale (3): aby cżłonki iego czo namiękcżey były chowane, by każdy cżłonek naſwogim mieſtczu niekrzywo/ albo nie ledaiako / albo czo naproſciey był pokładan FalZioł V 35; tákiemu iuż Sąd nie idźie o gárdło/ álbo przedſye ma być ſkazan ná pokup Sędźiemu y ſtronie GroicPorz 113v; ſkorom ku rozumowi przychodźić y rozſądkowi zdrowſzemu pocżął: zárázem ſię o tym badał/ iákie też było to moie krzcżenie / y cżym mię / ábo bez mey wiádomośći y zezwolenia gwałtem / y cżárowano y niewolono CzechEp 85.
b. Błędnie użyte; brak dostatecznego kontekstu (4): Gdy ſtaroſtá komu z vrzędu krzywdę vczyni/ tedy go przed nas pozwáć/ A ieſliby ábo o ſwe imienie tedy go do ſądu ſłuſznego pozwáć. UstPraw A3v; GrzegRóżn Kv; Mącz 323b; SarnStat 719.
II. Partykuła (154):
1. Partykuła pytajnaczyżbyz odcieniem znaczeniowym wyrażającym przypuszczenie; an, num, numquid Vulg (140): Wſzákeś przedtym śiłá mowił/ Kiedyś zemną ná drodze był: Otoż kiedy trzebá milcżyſz/ Albo co mowią nieſłyſzyſz. BierEz B4v (14); Y pocżęli miedzy ſobą mowitz/ albo mu kto przynioſl iedzenijé. OpecŻyw 50v (3); HistJóz D2v; RejJóz D7v (2); RejKup i8 (5); MurzNT Matth 12/5; BielKom F7v (2); LubPs B6v (2); KrowObr 148 (2); PAniey ieden powiedział/ álboś oſzáláłá/ Ześ łeb ſobie chuſtámi około związáłá. RejFig Bb2; Leop Ex 2/14 (2); OrzRozm L2v (2); BibRadz 2.Sam [Reg] 13/20; Rzekł Iozeph/ ábo niewiecie Zydowie że ia ieſtem wieſzcżek. BielKron 17v (5); OrzQuin D4v; GórnDworz R3 (7); Páni ma łáſkáwa/ álboś cżym rozgniewáłá páná ſwoiego? HistRzym 36; RejPos 101; gdy mu grad grochu przytłucże á drugiemu nic tedy mu nie miło/ á powieda álbo thylko ná mię dyabli ocży przedárli. RejZwierc 57 (2); WujJud 130 (2); BudBib Ex 2/14 (3); HistHel B2v (4); Abo mnimaſz iż niemogę teraz proſić oycá mego/ á poſtáwi mi więcey niż dwánaśćie legionow ániołow? [an putas] BudNT Matth 26/53 (3); CzechRozm 5v (7); PaprPan Hh2v; ModrzBaz 99v; Krzywdę nam cżyniſz ábo niewieſz iſz ćię ſtrácić mogę? SkarŻyw 40 (2); Aboś to zgubiłá kogo? Cży żáłuieſz vmárłego? MWilkHist H3 (3); CzechEp 59; GórnRozm E3 (6); WerGośc 251; WisznTr 23 (2); BielSen 9; PudłFr 14; PaprUp Kv (2); ZawJeft 20 (2); Ale cóż ia to płáczę Troiéy wywrócénia? Abo świézſzéy przyczyny niémáſz rozrzewniénia? GórnTroas 10 (2); GrabowSet M2; OrzJan 35; WyprPl C2v; LatHar 694; Odpowiedźiáłá rzeſza/ y rzekłá: Aboś opętány: ktoż ćię ſzuka zábić? WujNT Ioan 6/20 (8); PowodPr 22 (3); CiekPotr 22 (5); GosłCast 64 (5); SkarKazSej 663b; PudłDydo A3v (2).

Połączenia: »cóż, co (tedy) albo« (13): rzekł/ coſz abo wtem wątpicié? MurzHist G2; Leop 2.Reg 19/42 (2); Cóż? ábo ſie w nas záſię ſkryć chcecie/ s ktorycheſcie raz wyſzli? GórnDworz Z5v; Też więc powiedamy/ czoż álbo ſie ná mię gniewa? RejZwierc [782]; Co ábo iuż teraz nie trzebá grzechow ludziom pokázowáć? CzechRozm 95v (2); Cóż tedy? ábo nas Bog gorſzym práwem ſtworzył/ niż inſze ModrzBaz 143v (2); GórnRozm C (2); GórnTroas 27; CiekPotr 22.

2. Wyraża przypuszczenie, możliwość; chyba, raczej, może (14): RejKup n8; GroicPorz kk4; Anátágor iey rzekł: ábo złoto bárziey miłuieſz/ ále nieto że ćie chcę zá mieſiąc ſwiebodną vcżynić. HistRzym 23v; RejZwierc 179; WujJud 10v; CzechEp 220; ActReg 23; álbom oſzálał że o tych rzeczach przed oſobą wáſzéy Kró: M. diſputuię. OrzJan 125; WitosłLut A4v.

Partykułaalbona drugim miejscu w zdaniu (5): OpecŻyw 20; Podobno álbo wodę nieboże puſzcżáią? RejFig Aa6v; HistRzym 88; RejZwierc 173v; niechai abo zoſtanie Krolem doma miedźi chlopiethi/ a wi [...] o inſzem radzcie. PaprUp L3v.

Cf ABOLI, ALBOĆ, ALBOŻ

AK