[zaloguj się]

GWEŚNY (2) ai

gweśny (1), gwieśny (1) Leop (1 : 1).

-ś- (1), -ſ- (1).

Tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
fNgweśnå nNgweśn(e)

sg f N gweśnå (1).n N gweśn(e) (1).

stp: gweśni, Cn brak, Linde XVI w.

Pewny, gruntowny, prawdziwy (2):
Szeregi: »gweśny a doskonały« (1): A był ten obycżay z ſtárádawny w ludu Iſráelſkim miedzy krewnemi/ yż ieſli kiedy ieden drugiemu práwá ſwego vſthępował/ áby było gweśne á doſkonáłe zdánie [ut esset firma concessio]/ z zuwał cżłowiek trzewik ſwoy z nogi/ y dawał go krewnemu ſwoiemu. Leop Ruth 4/7.

»gwieśny a pewny« (1): á cokolwiekby przydáli álbo vięli/ gwieſna á pewna rzecż będzie [quaecumque addiderint vel dempserint rata erunt]. Leop 1.Mach 8/30.

Synonimy: doskonały, gruntowny, pewny, prawdziwy.

ZZa