[zaloguj się]

INSTYGOWANIE (7) sb n

Zawsze -ty-.

o oraz a jasne; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
G instygowaniå
D instygowaniu
A instygowani(e)
I instygowani(e)m

sg G instygowaniå (3).D instygowaniu (1).A instygowani(e) (1).I instygowani(e)m (2).

stp, Cn, Linde brak.

Podburzanie, podszczuwanie; dybanie, nastawanie (7): cżemużbyſmy kápturowi/ ná inſtygowánie I. M. X. K. podlec mieli? CzechEp 12.

instygowanie przeciw komu (2): co zá duch/ co zá właſna ſpráwiedliwość do ták gorliwego y krwáwego przećiw nam inſtygowánia. CzechEp 95, 6.

instygowanie na co (2): kiedy ſię też od śiebie vcżyć [...] ná kreẃ cudzą inſtygowánia/ roſkázowáli CzechEp 18, 28.

W połączeniach szeregowych (3): A ieſlim też w ktorych inſzych piśmiech kogo miánował: tedy áż zá ſłuſzną przycżyną/ y to bez gniewu/ inſtygowánia/ nienawiśći/ prześládowánia etc. CzechEp 94, 6, 18.

W charakterystycznych połączeniach: instygowanie na krew (2).

Szereg: »oskarżanie abo instygowanie« (1): [sługa Chrystusow ma być] ſpoſobnym też ku náucżániu/ nie ku oſkarzániu/ ábo inſtygowániu CzechEp 24.

Synonimy: oskarżanie, podszczuwanie.

Cf INSTYGACYJA, INSTYGOWAĆ

WG