[zaloguj się]

INTRATA (30) sb f

Pierwsze a pochylone (w tym 1 r. błędne znakowanie), drugie jasne.

Fleksja
sg pl
N intråta intråty
G intråty
D intråcie
A intråtę intråty
I intråtą intråtami

sg N intråta (7).G intråty (13).D intråcie (1).A intråtę (4).I intråtą (1).pl N intråty (1).A intråty (2).I intråtami (4).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Dochód, przychód, korzyść; także podatek; annona, census, proventus, redactus, reditus, vectigal Cn [intrata Łac śr] (30): GórnDworz P3v; dwor wielki y bogáte intraty/ y zacność domu bez żywotá świętobliwego/ poſtráchu tákiego Krolom y inym grzeſznym ku pokućie y zbáwieniu nieucżynią. SkarŻyw 511, 517; ReszList 166; PaprUp F2v, F3; ActReg 128, 129, 164, 165; GostGosp 4 [3 r.], 8, 98, 132; WysKaz 6; Stároſtwá ſądowe/ których liczą w Máłey Polſcze czterdźieśći, oprócz dźierżaw z intratámi ich SarnStat 106, 106; VotSzl Dv [2 r.]; SkarKazSej 693b; Náſzym też Włochom nie ládá intrátá/ Rośćie w bogátym ogrodźie Sáłatá. KlonFlis C.

intrata wedle czego (1): Intratá Ryſka wedle tránſactiiéy Stephanowéy. SarnStat 106.

intrata z czego (2): Náſzá Intratá práwi/ naipewnieyſza ieſth/ ze człá bram Florenckich GórnDworz P3v; ActReg 82.

Intrata na co (1): INTRATA ná popráwę zamku SarnStat 493.

W charakterystycznych połączeniach: intrata bogata, doroczna (2).

Szereg: »intrata i (albo) dochod« [szyk 2 : 1] (3): WujJud 218v; Robotá Kmiotkow/ to dochod álbo intratá nawiętſza w Polſcże wſzędy GostGosp 6; Aby [Podskarbi] będąc goſpodárnym, vmiał chętliwie intraty álbo dochody Koronné zbiéráć SarnStat 357.

Synonimy: dochod, korzyść, płat, pobor, zysk.

TZ