[zaloguj się]

KABALLINA (1) sb f

Fleksja

N sg k(a)b(a)llina.

stp, Cn, Linde brak.

lek. Używany jako lekarstwo sok rośliny Aloë succotrina Lam. (Rost): Wątrobna Halena ieſt w barwie podobna wątrobie, [...] Kaballina/ to ieſt Arabica Halena/ ta ieſth mnieyſzey ważnoſci y podłey á małey moczy á ieſt cżarna á barzo gorzką FalZioł III 2b.

Synonimy: aloes, alona, »arabica halena«, »czarna halena«.

KW