[zaloguj się]

ARCHITEKTON (6) sb m

-c- : -k- (5 : 1).

Pisane dużą literą; samogłoski nie kreskowane.

Fleksja
sg
N architekton
G architektona
D architektonowi

sg N architekton (4).G architektona (1).D architektonowi (1).

stp, Cn, Linde brak.

Budowniczy, mistrz ciesielski (6): bo kożdy ſprawcá naywyſzſzy po Grecku ſye zowie Architekton, po łáćinie Faber po polſku Cieślá OrzRozm B3; Architecton [...] widział iż ten máſzt więtſzy/ niemogł ſie ták dobrze na tę rzecż [taran do tłuczenia murów] zgodzić/ [...] iáko mnieyſzy: [...] poſłał nád wolą y roſkazánie Craſfowe mnieyſzy. Co gdy obaczył Craſſus/ kazał do ſiebie przyiecháć onemu Budownikowi. GórnDworz L5, L5.
W przen (3): Krol náſz/ Architecton Polſki/ ma przyśięgę iáko iną modłę ſwą OrzRozm B3, B3; nie Kápłan ſtanu Krolewſkiégo vczeſtnikiem ieſt: ále ieſt Architecton/ álbo iuż lepié rzekę/ zwiérzchnim Pánem y przełożónym OrzQuin V2v.

Synonimy: budowniczy, budownik, »ciesielski mistrz«, cieśla.

Cf ARCHITEKT

TZ