[zaloguj się]

[AUSTERYJA sb f

Oba a prawdopodobnie pochylone (nagłosowe pisane dużą literą); tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
G åusteryji
A åusteryją

sg G åusteryji.A åusteryją.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
Oberża, zajazd: Oſtátnią Poſtą iuż przed Wáledulith/ tráfili do rządney Auſtery iednego Hiſzpaná PaprHerby 34; Obacżywſzy niepewną Auſterią/ chćiał Mułá wywieść PaprHerby 36, 35.

Synonimy: gospoda, gościniec, »gościnny dom«, karczma.]

WG