[zaloguj się]

KRUŻYK (6) sb m

Fleksja
sg pl
N krużyk
G krużyk(o)w
I krużyki(e)m

sg N krużyk (3).I krużyki(e)m (1).pl G krużyk(o)w (2).

stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Znaczenia
Dem. odkruż; culullus BartBydg, Cn; calix fictilis BartBydg; scyphus, testula Mącz; caliculus fictilis, capeduncula, catinum, mixtarius, pocillum fictile, urceus aquarius a. fictilis Cn (6): BartBydg 38b; i ktobykolwiek/ napojł wás krużykiem (marg) kupkiem abo kieli [!] (–) wody [poculum aquae] w imię moie MurzNT Mar 9/40; Testula, Skorupká/ zbáneczek/ gárnuſzek/ krużyk álbo ynſze gliniáne palone naczinie. Mącz 452a, 376d; wiele ſą innych rzeczy ktore im do chowánia ſą podáne/ iáko vmywánie kubkow y krużykow [calicum et urceorum] WujNT Mar 7/4, Mar 7/8.

Synonimy: czaszka, dzbanek, kubek, kuflik.

Cf KROŻLIK, [KRUŻAK]

AKtt