[zaloguj się]

NAPŁETEK (14) sb m

a pochylone; teksty nie oznaczają é; drugie e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).

Fleksja
sg pl
N nåpłetek
G nåpłetku nåpłetk(o)w
A nåpłetek nåpłetki
I nåpłetki(e)m
L nåpłetkoch

sg N nåpłetek (2).G nåpłetku (4).A nåpłetek (2).I nåpłetki(e)m (1).pl G nåpłetk(o)w (2).A nåpłetki (2).L nåpłetkoch (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. błędnie: napletek 2 r. z BudBib.

Podwójny fałd skóry pokrywającej żołądź członka męskiego (wyłącznie cytaty bibl. o obrzezaniu); praeputium PolAnt (14): Onego ſię też tu opuſzcżáć niegodźi/ iż tu znaydźieſz kilká ſłow nowych od nas zá niewolą wynáleźionych. Iáko ſą/ Offiarnik albo Offiárownik/ napłetek/ całopalenie BudBib B4; Co ia lepák napłetkiem zowę/ to poſpolicie nie obrzezániem zową/ ále bárzo nie krzecży. BudBib B4; Dawid [...] poráźił miedzy Peliſztymy dwieśćie męźow/ y przyniósł Dawid napłetki ich BudBib 1.Reg 18/27, B4, Ios 5/3, 1.Reg 18/25.
Zwrot: »obrzezować ciało napłetku, napletki: obrzezań na ciele napłetku« = circumcaedere carncm praeputii PolAnt (3:1;1): Bo gdzie Bog roſkázuie Awráhámowi/ obrzezowáć te to napłetki/ á iákoż ie názwać obrzeſkami/ gdyż ieſzcże nie były obrzázáne? BudBib B4; A Abráhámowi (było) dziewięćdzieſiąt y diewięć [!] lat gdy obrzezano ćiało napłetku iego [quando circumsisa fuit ei caro]. BudBib Gen 17/24, Gen 17/14, 23, 25.
Szereg: »(ani) obrzezanie i (a, ani) napłetek« = circumcisio et praeputium Pol Ani (3): Bo w Chriſtu Ieſuśie/ áni obrzezánie co może/ áni napletek/ ále nowe ſtworzenie. BudNT Gal 6/15[17], Rom 3/30, 4/9.

Synonimy: nieobrzezanie, nieobrzezka, obrzezanie, obrzezek, obrzezka, prepucyja, skoreczka.

TK