[zaloguj się]

MĘŻYK (13) sb m

Fleksja
sg
N mężyk
G mężyka
I mężyki(e)m

sg N mężyk (9).G mężyka (2).I mężyki(e)m (2).

stp w innym znaczeniu, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Znaczenia
Dem. odmąż:
1. Mały mężczyzna; virunculus Murm, BartBydg (5): Virunculus. eyn menlin Mążyk Murm 47; BartBydg 171; BudBib I 294a marg.
a. Karzeł; nanus, pumilio, stilpho Mącz (2): Stilpho, veteribus idem quod Nanus, Kárzeł/ máły mężyk. Mącz 415d.

W porównaniu (1): Nanus, Kárzeł/ Máły/ krótki mężyk by pieniek. Mącz 249d.

2. Źrenica oka (2): Strzeż mię iáko zrzenice oká (marg) wł: iáko mężyká corki oká/ Ták Hywreycżycy zrzenicę zową/ mężykiem/ to ieſt máłym mężem/ iż wniey widzieć obraz mężá/ ábo mężyká. (–) BudBib Ps 17/8.
3. n-pers (6): RejZwierz 74 [2 r.], bb; A Mężyk ſnadź nád wſzytki ſtroiu nie zániechał StryjWjaz B3v.
Zestawienie (2): Stách mężyk Białobocki RejZwierz 68v, bb3.

Synonimy: 1.a. człowieczek, guz, karzeł, niedorosłek, pieniek; 2. źrzenica.

Cf PIĘDZIMĘŻYK

MM