[zaloguj się]
MŁODZIC  stp; Cn, Linde brak.

Cf MŁODY, [MŁODZIEC], MŁODZIENIC, MŁODZIENIEC, MŁODZIK, MŁODZION, MOŁODZIEC