[zaloguj się]

MŁODZION (2) sb m

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja

N sg młodzion (2).

stp, Cn, Linde brak.

Młody człowiek płci męskiej; chłopiec (2): Dźiś Młodźion kęſy/ pyſzno przeglądáiąc chodźi. Gdźieby doſtał pieniędzy gotowych tám godźi. BielSat D4 [idem: młodzion kraſny] BielRozm 30.

Synonimy cf MŁODZIK.

Cf MŁODY, MŁODZIC, [MŁODZIEC], MŁODZIENIC, MŁODZIENIEC, MŁODZIK, MOŁODZIEC

JB