[zaloguj się]

NIEGWAŁTOWNY (2) ai

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz gwałtowny); a pochylone.

Fleksja
pl
N subst niegwåłtown(e)
I n niegwåłtownymi

pl N subst niegwåłtown(e) (1).I n niegwåłtownymi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. gwałtowny.

Znaczenia
1. Łagodnie działający (1): A pomágáć iey [głowie] lekárſtwy niegwałtownymi. SienLek 39v.
2. Nieważny (1): A to y tu w tych Rymiech ná niektorych mieyſcách ieſt omyłek troſzecżkę/ ktore ácż niegwałtowne/ iednák żeby ſię ſnadź ſenſowi co nieubliżyło/ przeſtrzodz tu ſtrony ich záraz z pocżątku ſię nam zdáło. RybGęśli A4.

Synonimy: 1. łagodny; 2. drobny, mały, niewielki.

Cf GWAŁTOWNY

MM