[zaloguj się]

NIELUDZKO (2) av

nieludzko (1), nieludsko (1); nieludzko SkarŻyw; nieludsko Calep.

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz -o).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Okrutnie, niemiłosiernie; inhumane Calep, Cn; inhumaniter, morose Cn (2): Innocencyus Papieſz gdy ſię wroćili poſłowie/ [...] á ſpráwę dáli o nieznośney złośći oney Eudoxyey: y iáko nie ludzko przyięći byli: tedy wyklął Ceſarzá y Arkádiuſzá/ y onę żonę iego SkarŻyw 90; Inhumane ‒ Nie ludsko, ſrodze. Calep 537b.

Synonimy cf NIELUDZKIE.

Cf LUDZKO, NIECZŁOWIECZEŃSKIE, NIELUDZKIE

MM