[zaloguj się]

NIEOGLĄDANY (3) part praet pass pf

e, o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNnieoglądany
Anieoglądan(e)go
pl
N subst nieoglądan(e)

sg m N nieoglądany (1).A nieoglądan(e)go (1).pl N subst nieoglądan(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. obejrzeć.

I. W funkcji właściwej: Którego nikt nie widział (2):
Wyrażenie: »okiem ludzkim nieoglądany« (1): Syn Boży [...] wzywa nas do Ráiu roſkoſzy ſwoich. [...] gdzie ony weſołe polá/ gory/ rzeki/ łąki/ y inne okiem ludzkim nieoglądane/ áni ſercem obięte roſkoſzy. SkarŻyw 125.
W przen (1):
Wyrażenie: »okiem jeszcze słonecznym nieoglądany« = jeszcze nie narodzony (1) Gdźiem [w żywocie matki] ia róſł oſobliwym kuńſztem wiązány/ Okiem ieſzcze ſłonecznym nie oglądany. KochPs 203.
II. W funkcji przymiotnika: Którego nie można zobaczyć, niewidzialny (1):

W przeciwstawieniu: »nieoglądany ... widomy« (1): oglądałem ćię Bogá mego w ćiele/ nieſtworzonego ſtworzonym/ nieoglądánego widomym/ niećierpiętliwego ćierpiącym. SkarŻyw 113.

Synonimy: I. niewidany, niewidzialny, niewidziany; II. niewidziany.

Cf OGLĄDANY