[zaloguj się]

NIEOTWORZYŚCIE (2) av

Oba e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w nie-, otworzyć oraz zwykle w -e; w Calep -ę ‒ może błędnie?).

stp, Cn, Linde brak.

1. Niejawnie, nieotwarcie (1): Y niewiem cżemu [ksiądz Powodowski] też pocżątkiem/ choćiaż nie otworzyśćie cżyni nowego Teſtámentu Ianá/ á nie ták iáko ieſt poſtáremu Mátheuſzá. CzechEp 159.
2. Obłudnie, fałszywie (1): Simulate ‒ Nie othworziſczię, pokriczię. Calep 982a.

Synonimy: 1. nieodkrycie; 2. chytrze, fałesznie, fałszywie, obłudnie, pokrycie, zdradliwie, zdradnie.

Cf OTWORZYŚCIE

LWil