[zaloguj się]

NIEPOHAMOWANY (5) part praet pass pf

Zawsze w pisowni łącznej.

e, oba o oraz oba a jasne.

Fleksja
sg
mN fNniepohamowanå nN
G G Gniepohamowan(e)go
Aniepohamowany A A

sg m A niepohamowany (2).f N niepohamowanå (2).n G niepohamowan(e)go (1).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Który nie daje się powstrzymać; gwałtowny, raptowny, niepowstrzymany (5): CzechRozm 176; CzechEp 36; á wſzákoż niepohámowána pożądliwość [effrenata tamen cupiditas JanStat 225]/ by nie byłá pohámowána ſtárániém ſpráwiedliwości/ tedyby záprawdę zgodá y pokóy między ludźmi zginęłá. SarnStat 138 [idem] 240.
W przen (1): Tám gdźie Krol Auguſt w moſt obwárowány/ Viął grzbiet Wiślny niepohámowány. GrochKal 4.

Synonimy: gwałtowny, popędliwy, zapalczywy.

Cf NIEPOHAMOWNY, POHAMOWANY

TZ