[zaloguj się]

NIEPOROWNANY (2) part praet pass pf

e, oba o oraz a jasne.

Fleksja
sg
m Gnieporownanégo
pl
N subst nieporownan(e)

sg m G nieporownanégo (1).pl N subst nieporownan(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. porównać.

W funkcji przymiotnika (2):
1. Niezrównany, znakomity; incomparabilis Cn [w co] (1): Ważyłem ſie przedśię [przełożyć na polskiCastum Ioseph”] z powodu naprzód onégo w godność nie porownánégo, dźiśieyſzych zwłaſczá lat zániedbánych, Symonideſá kochánégo, który go tákże wiérſzem łáćińſkim wydał GosłCast 6.
2. Niepomiarkowany (1): Stąd też [ze złorzeczeństwa] pocżątek biorą nieuſpokoione ſwary y zwády/ zábiyánia y nigdy nieporownáne przypadki. RejPosWstaw [1103]v.

Synonimy. 1. nierowny; 2. niepomierny, nieumiarkowany.

Cf POROWNANY

MF