[zaloguj się]

NIEROZDZIELNOŚĆ (4) sb f

Oba e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
N nierozdzielność
D nierozdzielnośći
A nierozdzielność
L nierozdzielności

sg N nierozdzielność (2)D nierozdzielnośći (1).[A nierozdzielność.]L nierozdzielności (1).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVI w. s.v. rozdzielność.

1. Jedność, tożsamość, identyczność [w tym: czyja (1)] (2): Gdzie y tu przypátrzyć ſie możemy nierozdzielnośći Oycá y Syná y Duchá ſwiętego RejAp 188v; [A ieſliż Syn Boży Chriſtus/ ſłowo ono Bożé/ ćiáło náſzé wźięło w nierozdźielność Boſtwá Iwego: więtſza vfność nam ſtąd być ma: iż kthóry ſye ćiáłem náſzym nie brzydźił/ że ſye y námi brzydźi. BiałPos 94 (Linde)].
Wyrażenie: »na wszem nierozdzielność« (1): Iż chociay ſą trzy ſtany/ ále iedná iſtność/ Iedná wola/ iedná myſl/ ná wſzem nierozdzyelność. RejWiz 114.
2. Nierozlączność (2):

nierozdzielność czego (1): O nierozdźielnośći małżeńſtwá. WujNT przedm 37.

nierozdzielność miedzy kim (1): nierozdzielność miedzy mężem á żoną/ ſtąd pochodzi; iż Małżeńſtwo ieſt Sákrámentem: to ieſt znákiem świętym nierozdzielnego złączenia Chriſtuſá z kośćiołem. WujNT 79.

Synonimy: 1. jedność, pomieszanie, rowność; 2. jedność,

Cf ROZDZIELNOŚĆ

JB