[zaloguj się]

NIEUCZOSANIEC (1) sb m

Fleksja

N sg nieuczosåniec.

stp, Cn, Linde brak.

Człowiek nieokrzesany, niewykształcony, prostak: Demeae homines, id est rustici et asperi, Grundichwał Nieuczoſaniec/ Surowy Mrogętny a gniewliwy człowiek. Mącz 81b.

Synonimy, dubiel, grubala, grubijan, grundal, grundychwał, nieuk, prostak.

KK