[zaloguj się]

NIEWCZEŚNIE (4) av

W pisowni rozłącznej (3), w łącznej (1); -ś- (1), -ſ- (2), -s- (1).

Wszystkie e prawdopodobnie jasne (tak w nie-, wcześnie, docześnie oraz zwykle w -e; Calep 1 r. -é – może błędnie?).

stp brak, Cn s.v. niewczas, Linde bez cytatu s.v. niewczesny.

1. Nieodpowiednio, niedogodnie, uciążliwie, dokuczliwie, przykro; szkodliwie; importune, imprudenter, (valde) incommode, intempestive, moleste, perincommode Calep (3): Importune, Intempestive, moleste, imprudenter, praeter loci, temporis aut personarum rationem – Nie wcześnie, nie mądrze Calep 513a; Incommode, Moleste, intempestive, cum incommodo, seu detrimento. ‒ Nie wczeſnie, nie dobrze, zſzkodam. Calep 521b, 782a.
2. Nieodpowiednio pod względem czasu, nie w porę; importune, intempestive Calep, Cn; alieno a. alienissimo a. adverso tempore Cn (1): Intempestive, Importune ‒ Nie wczésnie. Calep 548b.

Synonimy: 1. niedobrze, przykro, szkodliwie; 2. niespodzianie, niespodziewanie.

Cf WCZEŚNIE

KK