[zaloguj się]

NIEWYROZUMIANY (3) part praet pass pf

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz rozum); a, jasne.

Fleksja
sg
mN nNniewyrozumian(e)
Dniewyrozumian(e)mu D

sg m D niewyrozumian(e)mu (1).n N niewyrozumian(e) (2).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Taki, którego nie można pojąć, ogarnąć rozumem (3):
Szereg: »dziwny a niewyrozumiany« (3): iáką vſtáwicżnie cżeść á chwałę dawáią onemu dziwnemu á niewyrozumiánemu Máyeſtathowi Páńſkiemu RejAp 101v; Imię dziwne á niewyrozumiáne Páńſkie RejAp 161v marg [idem] Dd4v.

Synonimy: nieogarniony, niepojęty, niewybadany, niewypytany.

Cf NIEWYROZUMNY, WYROZUMIANY

JB