[zaloguj się]

NIEWYZNANY (1) part praet pass pf

Fleksja

V sg m niewyznany.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Którego nie da się określić przy pomocy słów:
Wyrażenie: »mową ludzką niewyznany«: Szcżyry/ chwálebny/ cżyſty y wybrány Żywoćie/ mową ludzką nie wyznány. GrabowSet Xv.

Synonimy: niewymowny, niewypowiedziany, niewyrzeczony, niewysławiony, niewysłowiony.

Cf WYZNANY

AW