[zaloguj się]

NIEWYRZECZONY (1) part prαet pass pf

Fleksja

N sg m niewyrz(e)cz(o)ny.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Taki, którego nie da się określić przy pomocy słów, którego nie da się ogarnąć rozumem: [Bóg] Nie obiáwił ſię tu przy krzćie Kryſtuſowym / żaden Bog Eſsentia/ ábo Iſność/ ábo w Iſnośći/ abo w iákich perſonách/ ábo iáki Bog troiáki/ abo nie wyrzecżony. GrzegRóżn A4v.

Synonimy: nieopisany, nieskończony, niewymowny, niewypowiedziany, niewyprawny, niewysłowiony, niezmierny, ogromny, wielki.

Cf WYRZECZONY

JB