[zaloguj się]

NIEWYPRAWNY (6) ai

e oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniewyprawny fNniewyprawnå
Gniewyprawn(e)go G
I Iniewyprawną
L Lniewyprawn(e)j
pl
A subst niewyprawn(e)
L niewyprawnych

sg m N niewyprawny (2).G niewyprawn(e)go (1).f [N niewyprawnå.]I niewyprawną (1).L niewyprawn(e)j (1).pl [A subst niewyprawn(e).]L niewyprawnych (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w. s.v. wyprawny; poza tym w objaśnieniu s.v. wyrzec.

1. Niewyprawiony, taki, który nie został wygładzony i zmiękczony w procesie obróbki; horridus Calep; non concinnatus, non elaboratus a coriario, fullonem non expertus, inexcultus, non mollitus, rudis Cn (2): Horridus, Hispidus, asper ‒ Grubi, naiezoni, niewiprawni. Calep 488b; Vkázáć kwit: w prawdźie nie ná pápierze, ále Ná ſkorze; choć ták dobrze niewypráwney iáko Párgámin. CiekPotr 61.
[Przen: Nieumiejętnie, źle zrobiony: Przyimi cny ⟨S⟩enatorze wdzięczną twarzą/ moie Te rythmy niewypráwne: á ia potym ſwoie Pioro ná co więtſzego nágotuię ſobie ZbylDroga ktv (Linde).]
2. Niewprawiony, źle wykonujący swoją funkcję (1):
Wyrażenie: »niewprawnego języka« = mówiący niewyraźnie; inexplanata lingua homo, mutus Cn (1): Inexplanatus – Nie przeſtronego nie wiprawnego ięzika. Calep 531a.
3. Dziki, nieoswojony (1): Intractatus, Niewypráwny. ut equus intractatus, Płochy/ nieobyeżdżony koń. Mącz 461a.
4. Nie uprawiony (1):
Wyrażenie: »miesce niewyprawne« (1): Na ſuchych mieſczach á niewyprawnych roſcie FalZioł I 106c.
Szereg: »suchy a niewyprawny« (1): FalZioł I 106c cf Wyrażenie.
5. Bardzo dużych rozmiarów, w bardzo dużej ilości, którego nie da się określić przy pomocy słów, którego nie da się ogarnąć rozumem (1): zakon ſtáry [...] nie wypráwną wielkośćią y gęſtośćią y trudnośćią Ceremonyi/ y obrządow ſwoich nieznośne iárzmo kładł na ludzie SkarŻyw 3.

[niewyprawny ku czemu: O którym [Chrystusie] nam wielka rzecz y nie wypráwna ku mówieniu [grandis sermo et ininterpretabilis ad dicendum; wiele mowić y trudno wyſłowić y wypráwić WujNT]: bośćie lie sſtáli ſłábymi ku ſłuchániu WujBib Hebr 5/11 (Linde).]

Synonimy: 3. dziki, nieogłaskany, nieokrotły, nieouzdany, nieugłaskany, nieujeżdżony, nieukrocony, nieuskromiony, nieustanowiony, nieuśmierzony, niezmiękczony, płochy; 4. płony; 5. nieopisany, nieskończony, niewymowny, niewypowiedziany, niewyrzeczony, niewysłowiony, niezmierzony, ogromny, wielki.

Cf NIEWYPRAWIONY, WYPRAWNY

JB