[zaloguj się]

NIEZNAKOMY (1) ai

Fleksja

G pl nieznakomych.

stp, Cn, Linde brak.

Taki, którego nigdy wcześniej nie widziano, o którym nigdy wcześniej nie słyszano, o którym nie wiadomo nic albo niewiele:
Szereg: »skryty a nieznakomy«: Quorum aemulari exoptat negligentiam, potius quam istorum obscuram diligentiam, Których ón dáleko woli niedbáłośći náſliádowáć niżli tych skritych á nieznákomych pilnośći. Mącz 316a.

Synonimy: nieświadomy, niewiadomy, obcy.

Cf NIEZNAJOMY, NIEZNAKOMITY, NIEZNAMY, ZNAKOMY

JB