[zaloguj się]

NIŻLIBY (3) cn

stp notuje, Cn, Linde brak.

Uwydatnia stosunek przeciwstawny między zdaniami lub oznajmieniami: a nie (jakby, aby) [w tym po: comp (2),,woleć” (1)] (3): Aczkolwyek yuż (nyeſtoćye) gorzey ſye w Rzymie dźyeye/ niżliby przyſtáło/ á wſſákoż żadna przyczyná ták ważna nye yeſt/ áni będźye kyedy/ dla ktoreyby ſluſſnye od nyego ſye kto myał odſſczepić. KromRozm I G4v.

Połączenie: »iż ... niżliby« (1): Krol rzekł/ wolę iż dobry ſzermierz mię vbiye/ Niżliby pártácż s cieniá/ co ſie w kącie kriye. RejZwierz 9v.

a. Wprowadza składnik przeciwstawienia, uwydatniając kontrast z tym, co być nie powinno: zamiast (1): Proſzę miły Pánie/ daycie iey rádniey ſyná żywego/ mam ná tym doſyć/ niżliby ie miano rośćináć przedemną [date illi infantem vivum et nolite interficere eum Vulg 3.Reg 3/26; dayćieſz iey to żywe dziećię/ á niezábiiayćie go Leop]. BielKron 76v.

Cf NIEŻLI, NIŻ, NIŻELI, NIŻLI, NIŻLIĆ, NIŻLIŻE

MK