[zaloguj się]

NIŻLIŻE (2) cn

e prawdopodobnie jasne (tak w -że).

stp, Cn, Linde brak.

1. Uwydatnia stosunek porównawczy o mniejszym stopniu nasilenia cechy lub czynności występujący między częściami zdania: niż (1): gdybyſmy iedno wiedzieli [...] ieſlizeby [cesarz] nie zwiętſzą drugich złocżynſtw nięnawiśćią/ nizliże ſtego śidlenia iego ſzkaradnego niedoſzłego ptaſtwa/ pośmiewam słuſznie niebył. KwiatKsiąż G3.
2. Uwydatnia stosunek przeciwstawny między częściami zdania: a nie (1): iżeby to picie [wina z wodą] więcey dla ſtrawienia pokarmu niżliże dla vgaſzenia pragnienia bylo widźiane dane. KwiatKsiąż D2v.

Cf NIŻ, NIŻELI, NIŻLI, NIŻLIBY, NIŻLIĆ

MK